Становище на Българска федерация по спелеология

Относно: Състав на междуведомствената работна група за разработване на закон за пещерите

Снимка: Явор Шопов

В нашето писмо Изх. No 19/23.10.2019 до МОСВ, Вх. No 04.00.2150 от 23.10.2019 Българската федерация по спелеология (БФСп) внесе мотивирано искане да бъде включена в междуведомствената работна група за разработване на закон за пещерите, в качеството си на водеща национална институция в страната с основна активност и компетентност в областта на изследване, документиране и опазване на пещерите. Въпреки това МОСВ не отговори на нашето писмо и не включи представител на БФСп в междуведомствената работна група за разработване на закон за пещерите. Отделни експерти от БФСП са били излъчени като представители на ред други институции в работната група и са влезли в нейния състав. Това показва, че БФСп е най-компетентната организация по тематиката на работната група, но въпреки това тя не е включена в състава на работната група. Тук посочвам ред допълнителни аргументи, че това е абсолютно необходимо за разработването и одобряването на Закон за пещерите:

1. Предишният законопроект на Закон за пещерите, който е минал през пленарна зала на първо четене е писан изцяло от експерти от Българската федерация по спелеология.

2. БФСп координира картирането и картографирането на всички пещери в страната и поддържа Главната картотека на българските пещери с база данни и карти за над 6000 пещери.

3. БФСп има специализирана комисия по картиране на пещери и пропасти.

4. Спасяването на пострадали в пещери и пропасти се осъществява единствено от Пещерно спасяване, което е част от БФСп и е с 50-годишен опит. Нито Планинската спасителна служба, нито БЧК нямат подготвени кадри, опит и техника за спасителни операции в пещери, поради което тяхното участие в работната група е безсмислено.

5. БФСп има специализирана комисия по опазване на пещерите „Боян Петров“, която се състои от експерти по всевъзможни аспекти на биоразнообразието, биологията, археологията, геологията и регионалната география и устойчивото развитие в пещерите и пещерните региони.

Освен това, както посочих в предишното си писмо:

Българската федерация по спелеология (БФСп) току що изпълни проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сектор спелеология, съфинансиран от ЕСФ на ЕС по оперативна програма „Добро управление 2014-2020 г.“, управлявана от Министерския съвет на република България.

Основната цел на проекта е да подпомогне законодателния процес по изграждане и приемане на нормативна уредба за пещерите, като извърши преглед на дейността на институциите, проучване и пренасяне на добри практики от държави, където има действащо законодателство за пещерите, на базата на които да се разработят и отправят предложения за нормативни документи (закон и/или разпоредби) в областта на спелеологията. Проекта на БФСп изпълни тези задачи, което означава, че в момента неговият екип е най- добре подготвен за изработване на Закон за пещерите у нас.

През 90 годишната си история Българска федерация по спелеология винаги е била националната организация с водеща у нас компетентност в областта на изследване, опазване и благоустройване на българските пещери.

Затова смятам, че е крайно необходимо в състава на Междуведомствената работна група за разработване на закон за пещерите МОСВ да включи официални представители на Българска федерация по Спелеология. БФСп обединява повечето спелеолози (изследователи на пещерите) у нас, като включва 26 отделни спелео клуба. Липсата на официални представители на БФСп в работната група предизвиква основателно негодувание у всички български спелеолози, които подготвят протестни действия затова с осигурена медийна подкрепа. Бих искал да ви припомня, че предишният законопроект на Закон за пещерите предизвика бурни протестни действия от страна на българските спелеолози, което вероятно е възпрепятствало неговото приемане на второ четене. Предвид състава и действията на Междуведомствената работна група за разработване на закон за пещерите всеобщо убеждение на общността на българските спелеолози, която представлявам е, че работната група е създадена за да обслужва корпоративни интереси на частни търговски дружества, а не за да допринесе за опазването на околната среда, което е мисията на МОСВ.

Моля да получа писмен отговор на това писмо и да организирате среща на представители на Българската федерация по Спелеология с Министъра на Околната среда.

С пожелания за ползотворно сътрудничество,

Председател на Българска федерация по спелеология:

Доц. д-р Явор Шопов

Споделяне