Резултати от изпълнение на проект „Устойчиво опазване на прилепната фауна в трансграничната територия”

Основен фокус на проекта „Устойчиво опазване на прилепната фауна в трансграничната територия” (BatsConserve) – Програма за трансгранично сътрудничество Гърция – България INTERREG V-А 2014 – 2020″ e повишаване устойчивостта в опазването на прилепната фауна в трансграничната територия България – Гърция.

Повече

Работна среща „Законови регламенти за пещерите в България“

Във връзка с изпълнението на проект BG05SFOP001-2.009-0045 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сектор спелеология“, финансиран по оперативна програма „Добро управление”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Ви каним да вземет участие в работна среща, която ще се проведе на 15.10.2019 г. от 14:30 часа в „Домът на Европа“ (ул. „Раковски“ № 124).

Повече

Покана за откриване на музея на родопския карст

Музей на родопския карст и Община Чепеларе Ви канят на официално откриване на музея след цялостната му реконструкция и модернизация. Събитието ще се проведе на 12 октомври 2019 г. от 17:30 часа в сградата на музея – ул. „ Шина Андреева“ 7А, гр. Чепеларе.

Повече