Пещерно спасяване

bgcave-rescue-logoПещерно спасяване е доброволна, независима и неполитическа организация, осъществяваща дейности по спасяване в пещери и пропасти. Пещерно спасяване е член на „Национална асоциацията на доброволците в Република България“, „Европейската асоциация по пещерно спасяване“ (European Cave Rescue Association) и на „Българска федерация по спелеология“.

Ръководен орган на Пещерно спасяване е управителен съвет, състоящ се от председател и двама заместник председателя.

При възникване на инцидент в пещера сигнализирайте веднага на Пещерно спасяване!

Председател: Никола Дончев – Джонсън тел: +359 899 792 145
Заместник председател: Енчо Енчев тел: +359 898 360 429
Заместник председател: Владимир Георгиев тел: +359 896 682 377

За повече информация: www.caverescue.bg