Новини

В памет на Трифон Даалиев

На 27 ноември си отиде от този свят изтъкнатия български спелеолог Трифон Даалиев – Трънката, дългогодишен секретар на Българска федерация по спелеология и началник на бившия Аварийно-спасителен отряд, сега Пещерно спасяване.

Повече

Онлайн проучване

В изпълнение на дейност 4 от проекта, се разработи онлайн проучване. Молим да отделите малко от времето си и да отговорите на въпросите в представената анкета. Резултатите ще бъдат използвани единствено за целите на проект BG05SFOP001-2.009-0045 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сектор спелеология“, финансиран по ОП Добро управление 2014-2020 г., съфинансиран от ЕСФ на ЕС.

Повече

In memoriam

С дълбоко прискърбие Ви съобщавам, че е починал нашия приятел Трифон Даалиев (Трънката). Поклон пред паметта му и пред неговите дела!  Дълги години той е бил един от основните стълбове на пещерното дело и пещерното спасяване у нас. Обучил е стотици инструктори и спасители. Направил е хора много пещерняци!  Сбогом Трънка! Ще ни липсваш много!  Председател на БФСп, Явор Шопов

Повече

Работна среща „Законови регламенти за пещерите в България“

Във връзка с изпълнението на проект BG05SFOP001-2.009-0045 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сектор спелеология“, финансиран по оперативна програма „Добро управление”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Ви каним да вземет участие в работна среща, която ще се проведе на 09.12.2019 г. от 14:30 часа в сградата на Научно-техническите съюзи – зала 1, ет. 2 (ул. „Раковски“ № 108). 

Повече

Общо събрание на БФСп

По инициатива на УС на БФСп и във връзка с необходимостта от обновяване на устава на федерацията, съгласно законодателството в страната (Закон за физическото възпитание и спорта и Закон за юридическите лица с нестопанска цел), и във връзка с изпълнение на решения на общото събрание от 2017 и 2018 г., управителния съвет на федерацията свиква общо събрание за обсъждане и приемане на нов устав на организацията.

Повече