Лицензи

БФСп лиценз за спортна дейност
Лицензът на Българската федерация по спелеология за спортна дейност

Удостоверения за вписване в Регистъра на лицензираните спортни клубове.

Лицензи на Българска федерация по спелеология за спортна дейност през годините: