За БФСп

Българска федерация по спелеология (преименувана на общо събрание през 1990 г.) е наследник на Първото българско пещерно дружество, създадено през 1929 година. През годините пещерняци от БФСп са инициатори и участници в редица експедиции до едни от най-големите и дълбоки пещери в света.

Българска федерация по спелеология обединява усилията на пещерняците в страната по проучване на подземните богатства.

Сред заложените цели на БФСп са дейности свързани с развиване, насърчаване и популяризиране на пещерното дело; изучаване, картографиране, документиране, опазване и рационално използване на пещерите, пропастите и карстовите райони в страната и чужбина; обучение на млади пещерняци, провеждане на курсове за придобиване на допълнителни квалификации.

Устав Управителен съвет Пещерно спасяване Комисии История