Календарен план

Календарен план за прояви в България, 2019 г.

Календарен план за прояви в чужбина, 2019 г.

Календарен план за международни форуми, 2019 г.

Забележка: Проявите, отбелязани със звездичка (*) са включени в Държавен или Международен спортен календар на БФСп и са частично финансирани по „Програма за развитие на спорта за всички за 2019 г.“