Промяна в режима на дейностите на природна забележителност пещера „Темната дупка“ на Лакатник

Съвместните усилия на пещерната общност, Комисията по опазване на пещерите и карста към Българската федерация по спелеология, екипа на Националния природонаучен музей-БАН, НСЗП и на всички изследователи на подземната фауна на България дадоха резултат.

Като едно добро начало за 2020 г. имаме нова заповед за защитена територия, обявена за защита на пещера.

Благодарение на публикуваната книга „Cave fauna of Bulgaria“ на д-р Петър Берон, убеждаването във важността на пещерата и в огромното ѝ значение за опазването на европейското подземно биоразнообразие не би било безпроблемно.

Затова Ви моля – публикувайте вашите изследвания и наблюдения за подземната фауна в различните райони на България.

д-р Николай Симов,
Председател на Комисията по опазване на пещерите и карста към Българска федерация по спелеология

Споделяне