Курс по електронно картиране на пещери

Българска федерация по спелеология организира курс по електронно картиране на пещери.

Целта на курса е да се популяризират съвременни електронни методи за картиране на пещери, които дават по-голяма точност, по-бързи са, улесняват процеса на събиране на данни и изработка на карти, както и много други възможности.

Обучението е предвидено за хора, които имат поне минимален опит в „традиционното“ картиране на хартия, и не е подходящo за напълно начинаещи.

Фокусът ще е върху работата с DistoX и Topodroid, които се използват при събирането на данни и картиране на терен в пещера.

DistoX е електронна рулетка на фирмата Leica, която с допълнителна преработка има възможност да измерва едновременно азимут, наклон и разстояние. 

TopoDroid е Android приложение за смартфон/таблет за сваляне на данните от DistoX и скициране на място в пещерата.

Обучението включва

 • Предимства и възможности на компютърното картиране
 • Запознаване с рулетка DistoX:
  • принцип на работа;
  • предимства и недостатъци;
  • точност;
  • начин на работа;
  • грешки;
  • калибрация и проверка на точността.
 • Topodroid:
  • принцип на работа, настройки, свързване с DistoX и калибрация;
  • създаване нова картировка, сваляне и редакция на данни;
  • създаване на скици, план/разрез/сечения, елементи на картата;
  • други възможности: редактиране на скици, точки, линии, именуване на обекти, 3D модел, визуализация на връзка на няколко карти;
  • експортиране на данни и скици в различни формати.

В курса няма да е включена обработка и сглобяване на картите на компютър (с Therion, Autocad, Illustrator и др.). При интерес може да се организира втора част, посветена на това.

Окончателната програма ще бъде изготвена на място спрямо броя и нивото на участниците и наличната техника.

Времетраене: 22-23 февруари 2020 г.

Място на провеждане: Клуб на пещерняка, ул. „Св. Св. Кирил и Методи“ 42, София

На 23 февруари практиката ще бъде в пещера, която ще се уточни допълнително.

Такса за участие: Таксата за курса е 30 лв., като тя ще бъде за подпомагане на Клуба на пещерняка.

Участниците трябва да носят:

 • Лична екипировка за пещера (само за втория ден);
 • по възможност таблет или смартфон с Android;
 • DistoX, ако имат такова.

Организаторите ще осигурят няколко комплекта за картиране, но наличието на повече устройства ще улесни работата.

Необходими са следните програми, които да се инсталират предварително:

Topodroid

Cave3D

ThManager

За записване, попълнете и изпратете информацията по-долу до 14 февруари на vld.georgiev@gmail.com

Име Фамилия
Пещерен клуб
Телефон
Email
Ще разполагам с таблет/смартфон Да / Не
Ще разполагам с DistoX Да / Не

Споделяне