Запитване за GPS координати

Уважаеми колеги пещерняци, бихме искали да се проведе аргументирана дискусия сред пещерняшката общност, относно въпроса дали GPS координатите на пещери, да се ползват публично в публикации, книги, брошури, онлайн и т.н. Изрично подчертаваме, че информацията ще се използва за некомерсиални цели т.е. за онлайн и офлайн публикации и не става въпрос за търговия с бази данни.

Молбата ни е всеки един клуб да проведе вътрешна дискусия и да излезе с писмено становище, изпратено на ел. поща: bfs [ at ] speleo-bg.org.

Срок за получаване на становищата: 20 февруари 2016 г.

След получаване на становищата, Комисията по картиране и документиране на пещери към БФСп ще обработи резултатите.

Базирано на всички получени отзиви ще бъде обобщена информацията и изготвена позиция на Комисията, която ще бъде предоставена на УС за вземане на решение.

Окончателното решение – препоръка към пещерняшката общност, заедно с приложените становища на клубовете ще бъдат оповестени публично.

Споделяне