В памет на Боян Петров

За съжаление се разделихме съвсем ненавременно с нашия приятел и колега Боян Петров. Той беше изключителен човек и всеки от нас е научил много и черпил вдъхновение от дейностите и подвизите му. Боян стана известен със своите постижения в алпинизма, но не по-маловажни са заслугите му в спелеологията.

Беше отдаден на пещерите и влагаше голяма част от неизчерпаемата си енергия в усилия за опазването им. Професията му на зоолог в Националния природонаучен музей беше тясно свързана с пещерите. Неговите научни интереси включваха разпространението на прилепи и пещерна фауна в България и по света. През годините е посетил и изследвал над 450 пещери, най-вече с научна цел. Участвал е в пещерни експедиции в България, Балканския полуостров и Китай. По време на експедициите си Боян е открил и описал десетки нови видове пещерни организми, дотогава непознати за науката, голяма част от които са кръстени на негово име. Той е автор и съавтор на научни статии и книги в областта на биоспелологията, херпетологията и екологията на прилепите.

Боян беше специалист по прилепи и от години организираше ежегодния мониторинг на прилепи в България – дейност, която допринесе до голяма степен за защитата на подземни местообитания. Той координираше всички дейности за проучване и опазване на прилепите в страната и поддържаше база данни за наблюдение на прилепи, която ще послужи за основа на по-задълбочени научни проекти. Като лидер на проекти за проучване на прилепи създаде и обучи цяло едно поколение изследователи, които в момента работят по всички краища на света.

Боян беше изключително активен по въпросите за опазването на пещерите и през последната година беше председател на Комисията за опазване на пещерите и карста към БФСп. Освен с пряка научна и консервационна дейност, Боян играеше ролята на комуникатор по въпросите на природозащитата, като непрекъснато поддържаше контакти с държавни институции и убедително представяше аргументи за опазването на пещерите. Изготвил е стотици документи, помогнали за опазването на пещерите и прилепите.

Ще запомним Боян като изключително принципен и честен човек, зареден с неизчерпаема енергия, която влагаше в проучването и опазването на пещерите и природата в България. Загубата му остави огромна празнина не само в сърцата ни, но и за развитието на пещерното дело.

Нека всички почетем паметта му като продължим да проучваме и опазваме пещерите така, както той би го сторил – с хъс и отдаденост.

Снимки: Стоян Горанов, Станимира Делева

Споделяне