Национални квалификационни курсове 2018

За поредна година Българска федерация по спелеология ще организира и проведе курсове за повишаване на квалификациите на пещерняците на национално ниво.

В отделните курсове ще имат възможност да се включат всички пещерняци, независимо от клубната им принадлежност.

За тази година е предвидено провеждането на обучение по следните квалификации:

 • „Основи на вертикалната спелеология“ – В обучителната програма на БФСп се въвежда нов курс. Целта му е да уеднакви и повиши техническата подготовка и познания на пещерняците с по-малко опит и знания.
 • „Техническо усъвършенстване“ – Целта на курса е повишаване на знанията и техническата подготовка на пещерняците с натрупан опит и стаж при практикуването на спелеология.
 • „Картиране и научно-приложни методи“ – Участниците в курса ще се научат да събират данни, необходими за изготвянето на карти и описания на пещери, да изчертават и оформят картите като краен продукт, да събират необходимата база от данни при изследването и проучването на пещерите, която е необходима за попълването на главната картотека на пещерите към БФСп.
 • „Пещерно спасяване“ – Насочен към всички пещерняци, желаещи да се занимават с пещерно-спасителни дейности. Всички завършили курса ще бъдат поканени да се включат и участват активно в структурата на „Пещерно спасяване“ – България.
 • „Инструктор по спелеология“ – Курсът дава необходимите знания и методи, използвани при обучението на пещерняци.

Време, място, настаняване и такси за участие

Съгласно одобрения календарен план на БФСп, националните квалификационни курсове ще се проведат в периода от 14 до 22 юли 2018 г.

Настаняването ще бъде в учебния център Национален пещерен дом „Петър Трантеев“ с. Карлуково.

Практическите занимания ще се провеждат в пещерите и на скалите в района на с. Карлуково, а теоретичните в Пещерния дом.

Таксата за участие в отделните курсове е 170 лв. Сумата включва всички нощувки (9 бр.) и пълното изхранване на участниците за времето на провеждане на курсовете. В таксата не са включени пътните разходи и застраховки на участниците.

Общи изисквания към участниците

Заявки за участие

Всички кандидати за обучение в квалификационните курсове е необходимо да попълнят и пуснат писмена заявка за участие в съответната квалификация. Възможно е подаване на заявки за участие и по телефона към ръководителя на Националните курсове за подготовка на кадри. В този случай писмената заявка може да се попълни на място при пристигане на участника.

Заявките могат да бъдат изтеглени от тук: в pdf форматв rtf формат.

Крайният срок за получаване на заявките (писмени и по телефон) за участие е 8 юли 2018 г.

Писмените заявки се подават на електронната поща на БФСп: bfs@speleo-bg.org

На 9 юли ще бъде съобщено кои курсове ще се проведат (важи за курсовете, за които има изискване за минимален брой участници).

Други необходими документи

При регистрацията, всички кандидати са длъжни да представят следните допълнителни документи:

 • Документ за самоличност (лична карта, паспорт или шофьорска книжка);
 • Удостоверения или дипломи от завършени квалификационни курсове (Пещерняк, Техническо усъвършенстване, Стажант-инструктор, Картиране и научно-приложни методи);
 • Копие от документ за сключена застраховка „Злополука“, покриваща дейността ни;
 • Документ за преминат периодичен медицински преглед.

Кандидатите непредставили последните два документа ще попълват декларация на място, че са преминали медицински преглед и няма да търсят отговорност от организаторите при настъпване на инцидент.

Желателно е кандидатите да имат необходимия опит, физическа и техническа подготовка, за да може курсовете да се проведат ефективно.

Допълнителни изисквания към кандидатите за всеки отделен курс

„Основи на вертикалната спелеология“

 • навършени 16 години;
 • завършен курс „Пещерняк“;
 • минимум 5 души записали се за курса.

Техническо усъвършенстване“

 • навършени 18 години;
 • завършен курс „Пещерняк“;
 • минимум 2 години стаж като пещерняк;
 • минимум 5 души записали се за курса.

„Картиране и научно приложни методи“

 • навършени 16 години;
 • завършен курс „Пещерняк“.

„Инструктори по спелеология“

 • завършен курс „Стажант-инструктор“ или завършени курсове „Техническо усъвършенстване“ и „Картиране и научно приложни методи“;
 • участие в провеждането на поне два курса „Пещерняк“ или „Млад пещерняк“.
 • минимум 5 години стаж като пещерняк.

„Пещерно спасяване“

 • навършени 18 години;
 • завършен курс „Техническо усъвършенстване“;
 • минимум 3 години стаж като пещерняк;
 • При неспазване на горните три изисквания, кандидата може да представи писмена покана за участие в курса, подготвена от ръководството на „Пещерно спасяване“;
 • минимум 6 души записали се за курса.

Изискване към входящите изпити

За курс „Основи на вертикалната спелеология“ – преминаване по система, с цел проверка на техническите познания на участниците.

За курсове „Техническо усъвършенстване“, „Инструктор по спелеология“ и „Пещерно спасяване“ – безгрешно преминаване по система с различни елементи (прехвърляния, възел, парапет, пандюл).

За курсове „Инструктор по спелеология“ и „Пещерно спасяване“ може да бъде включено и прихващане или екипиране по усмотрение на инструкторите.

За курс „Картиране и научно-приложни методи“ – теоретичен тест и практически изпит. Желателно е участниците да носят копие от карнет и карта, върху които са работили, които може да сa и от курс „Пещерняк“.

Необходима екипировка

За всички участници в курсовете облекло, каска с осветление и лична екипировка за проникване в хоризонтални и вертикални пещери.

Допълнителна екипировка за отделните курсове

„Основи на вертикалната спелеология“: 5 карабинера; 6 или 7 мм прусек около 8-10 метра; прониквачка; по възможност крачен самохват.

„Техническо усъвършенстване“: комплект спитарник (с чук, ръкохватка, ключ); 5 карабинера; 6 или 7 мм прусек около 8-10 метра; прониквачка; по възможност крачен самохват.

„Картиране и научно приложни методи“: лична екипировка за картиране: планшет, милиметрова хартия А4, пособия за чертане – молив, тънкописец, линия, граден кръг.

„Инструктори по спелеология“: по възможност крачен самохват.

„Пещерно спасяване“: комплект спитарник (с чук, ръкохватка, ключ); 5 карабинера; 6 или 7 мм прусек 8-10 метра; прониквачка; по възможност крачен самохват; ролка; 5 бр. спитове.

Предварителна програма

13.07 (петък) 

Време Дейност
cлед 16: 00 часа Пристигане и настаняване
cлед 17:30 часа Регистриране, подаване на документите и заплащане на таксата за участие
oт 20:00 часа Вечеря

14.07 (събота) 

Време Дейност
oт 7:30 до 8:30 Закуска
oт 9:00 до 13:00 Входящи изпити за отделните курсове
oт 13:00 до 14:00 Обяд
oт 14:00 до 18:00 Начало на учебните занятия за отделните курсове
oт 19:00 до 20:00 Вечеря
oт 20:00 до 22:00 Вечерни занимания (презентации, филмчета, забавни разкази и други изненади)

 От 15.07 до 20.07 (от неделя до петък включително) 

Време Дейност
oт 7:30 до 8:30 Закуска
oт 9:00 до 18:00 Обучителни занятия (теория или практика), комбинирани с обяд на терен или в учебния център
oт 19:00 до 20:00 Вечеря
oт 20:00 до 22:00 Вечерни занимания (презентации, филмчета, забавни разкази и други изненади)

21.07 (събота) 

Време Дейност
oт 7:30 до 8:30 Закуска
oт 9:00 до 16:00 Подготовка и провеждане на изпитите в отделните курсове, комбинирани с обяд на терен или в учебния център
oт 17:00 до 18:00 Обявяване на резултатите от изпитите
oт 19:00 до 20:00 Вечеря
oт 20:00 до 22:00 Вечерни забави (купон и парти изненади)

 22.07 (неделя)

Време Дейност
oт 9:00 до 10:00 Закуска
oт 10:00 до 12:00 Почистване, преброяване и подреждане на общата екипировка и техниката, използвани по време на курсовете
след 12 часа Отпътуване от учебния център

Допълнителна информация

Организаторите си запазват правото да правят промени по изискванията и програмата за Националните квалификационни курсове, за което ще уведомят своевременно кандидатите за курсовете.

Желателно е заявките да се получат своевременно, което ще помогне на организаторите за по-пълноценно планиране и провеждане на курсовете.

За допълнителна информация и контакти с организаторите

Ел. поща: bfs@speleo-bg.org или encho.en4ev@gmail.com
Телефон: +359 898 360 429
Енчо Енчев, ръководител на Националните курсове за подготовка на кадри

Споделяне