Тъжен ден за българската спелеология

Явор Шопов

На 11.11.2022 г. на път към Националния форум по спелеология (Дряново 11-13  ноември), на който бе главен организатор, при автомобилна катастрофа, загубихме спелеолога, учения, изследователя и приятеля доц. д-р Явор Шопов (1962 – 2022).

Явор е един от първите завършили курс „Пещерняк“ в ПК „Искър“ (1980 – 81) и активен член на клуба в периода 1981-1988 г. Основава и ръководи Университетската секция по спелеология към СУ „Св. Климент Охридски“, с която организира множество проучвателни експедиции и научни семинари. Организатор и докладчик е на множество международни и национални научни форуми по спелеология, автор на ценни научни публикации.

Явор Шопов бе:

  • председател на Българска федерация по спелеология от 2017 до 2022 г.,
  • настоящ председател на Комисията по физико-химия и хидрогеология на карста към Международния спелологически съюз (UIS) от 1993,
  • доцент във Физическия факултет на Софийския университет – центъра за космически изследвания и технологии към катедра Обща физика,
  • преподавател в Медицинския и Русенския университети,
  • директор на института по Древни цивилизации,
  • изследовател на фотолуминисценцията на пещерните образувания,
  • изследовател на палеоклимата чрез фотолуминисценция на срезове на сталактити,
  • разработил нова технология на трасиране с оцветител за изследване на пещери,
  • водещ на програмата за дистанционно локализиране на неивестни пещери с термални камери.

Загубихме един вечно търсещ ум, който виждаше света през очите на знаещ изследовател.

Дълбок поклон пред паметта му!

Българска федерация по спелеология

Споделяне