3-та БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СПЕЛЕОЛОГИЯ

19-22 октомври 2023 г., София

Организирана от:
Българско пещерно дружество
Националният музей „Земята и хората”

Уважаеми колеги и приятели на пещерното дело и спелеологията!

Организационният комитет има честта да ви покани да присъствате на 3-та Балканска спелеоложка конференция, която ще се проведе от 19 до 22 октомври 2023 г. в София, България. През 2023 г. ще се навършат и 20 години от създаването на Балканския спелеоложки съюз. Тази важна спелеоложка среща ще бъде организирана от Българското пещерно дружество и домакинствана от Националния музей „Земята и хората”, под патронажа на Балканския спелеоложки съюз и Европейската федерация по спелеология.

Духлата

Конференцията ще бъде чудесна възможност да събере пещерняци и спелеолози, които се интересуват и осъществяват всякакви разнообразни проучвания на карста и пещерите. Програмата ще се постарае да осигури участието на подходящи и опитни лектори в различни области на пещерните изследвания и спелеологията като:

  • История на спелеологията и изследване на карста;
  • Проучвания на карст и пещери;
  • Археология и палеонтология в пещери;
  • Биоспелеология;
  • Опазване и управление на карста и пещерите;
  • Показване на пещери;
  • Други.

Надяваме се, че конференцията ще се превърне в продуктивна среща на спелеолози и пещерняци от всички балкански страни и не само, както и важно социално и културно събитие.

Място: Домакин на конференцията е Националният музей „Земята и хората“ в София.

Организационният и научния комитет очаква с нетърпение всички, които се занимават с изследване на пещери и карст. Организационният комитет ще се постарае да осигури не само изключителна програма, но и добра социална програма.

Език: официални езици на конференцията са английски и български. Няма да има помощ при превод.

Публикации: Сборникът с пълните доклади, които ще бъдат представени на конференцията, ще бъде публикуван предварително.
Очакваме Ви в София през 2023!

Моля, отбележете датите на това събитие в календара си!

ОРГАНИЗАЦИОНЕН И НАУЧЕН КОМИТЕТ

Доц. д-р Алексей Стоев
Институт за космически изследвания и технологии – БАН, Председател на Българско пещерно дружество

проф. д-р Пенка Мъглова
Институт за космически изследвания и технологии – БАН

д-р Светлана Енчева
Национален музей „Земята и хората“

д-р Камен Бонев
Българско пещерно дружество

Алексей Жалов
Българско пещерно дружество

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Подходяща техника ще бъде на разположение за Power-Point презентации. Продължителността на презентацията е 20 минути, включително 5 минути за дискусия.

ТАКСИ

Таксата за конференцията е 40 евро (20 евро за студенти) платими в български лева.

Цената включва:

  • Вход за всички презентации на конгреса;
  • Освежителни напитки и кафе по време на почивките в деня на презентациите;
  • Сборник с докладите, изнесени на конференцията.

Таксите за конференцията се заплащат при регистрацията на конференцията при пристигането ви.

ПРЕДВАРИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ

Предварителната регистрация за конференцията се прави чрез приложения формуляр.

Срок за изпращане: 28 февруари 2023 г.

РЕЗЮМЕТА И ПЪЛНИ ДОКЛАДИ

Пълният текст на всички устни презентации и постери (не повече от 6 страници А4, включително фигури и препратки) ще бъде публикуван от Българско пещерно дружество. Инструкциите за авторите ще бъдат посочени във 2-ро циркулярно писмо.

ВАЖНИ ДАТИ (КРАЙНИ СРОКОВЕ)

Изпращане на формата за предварителна регистрация: 28 ми февруари 2023 г.
Изпращане на резюмета: 15 април 2023 г. (също и краен срок за окончателна регистрация)
Изпращане на окончателния ръкопис на работата ви: 30 юни 2023 г.
Второто циркулярно писмо, включващо подробна информация, в съответствие с получените (предварителни) регистрационни формуляри ще бъде изпратено на участниците до 31 март 2023 г.

Допълнителна информация

Ако имате запитвания, се свържете с организаторите на конференцията: contact@bgcave.org; azhalov@gmail.com

С нетърпение очакваме да се срещнем в София!

Споделяне