Програма на националния форум по спелеология

11-13 ноември 2022 г., хижа Бачо Киро, Дряново

11 ноември, зала, хижа Бачо Киро, Дряново

20:00 часа, видеосалон на филми на пещерна тематика

Прожекция на снимки и видеозаписи от най-дълбоката и най-дълга пещера в България, ПК „Под Ръбъ“ – Церово

През Атон в търсене на пещери, 12 мин., Ал. Жалов

По каньоните на Зограф, 14 мин., Ал. Жалов

12 ноември, зала, хижа Бачо Киро, Дряново

ОТКРИВАНЕ НА ФОРУМА

9:00 – 9:20 Кратка история на Българската спелеология, Петър Делчев (Председател на БФСп)

Научни и научно-приложни доклади

9:20 – 9:40 Дистанционно локализиране на неизвестни пещери с термални камери
доц. Явор Шопов, Крисия Петкова (СК „Академик“ Русе), Огнян Огнянов (Институт по Космически изследвания и технологии, БАН)

9:40 – 10:00 18–ти международен спелеоложки конгрес (ICS) на Международния съюз по спелеология (UIS) и българското участие в него
Крисия Петкова, доц. Явор Шопов (СК „Академик“ Русе)

10:00 – 10:20 Следи от праисторическа астрономия, откривани в пещерни обекти и карстови територии в България
доц. Алексей Стоев, проф. Пенка Мъглова (Спелеоклуб „Саламандър”, Стара Загора)

10:20 – 10:40 Спелеоклимат и слънчева активност
проф. Пенка Мъглова, доц. Алексей Стоев (Спелеоклуб „Саламандър”, Стара Загора)

10:40 – 11:00 почивка

11:00 – 11:20 Фотолуминесценция (светене на пещерните образувания) – фотографиране под земята
проф. Красимир Андонов (НАТФИЗ), Алекс Самунджи, Оги Стоянов

11:20 – 11:40 Невидимото трасиране с оцветител – нова техника за изследване на пещери. Приложението ѝ в Колкина дупка
доц. Явор Шопов (СК „Академик“ Русе), доц. Иван Антонов и доц. Валентин Лозанов (Медицински университет, София); Павлин Димитров, Светослав Маринов и Ефросина Христова (ПК „Под Ръбъ“)

11:40 – 12:30 Дискусия на представените научни и научно-приложни доклади

12:30 – 13:30 обедна почивка

Презентации за проучване и документиране на пещери

13:30 – 13:50 Проект „Паспортизация на пещерите“
Петър Делчев (Председател на БФСп)

13:50 – 14:10 „Offline достъп до ГКПБ“
Лъчезар Ковачев, Асен Сотиров, Александър Стоев (СК „Пълдин“, Пловдив)

14:10 – 14:30 Изследване на най-дълбоката и най-дълга пещера в България
ПК „Под Ръбъ“ – Церово

14:30 – 14:50 Мраморните пещери на България
доц. Цветан Остромски (ПК „Искър“, член на УС на БФСп)

14:50 – 15:10 почивка

15:10 –15:30 Експедиция „Косово 2022″
доц. Алексей Стоев (Спелеоклуб „Саламандър”, Стара Загора)

15:30 – 15:50 Извършеното от ПК Казанлък.
ПК Казанлък

15:50 – 16:10 Проучванията на БПД в НИАР „Сборяново“ и наоколо, 2018-2022
Алексей Жалов, Стойчо Стойчев (Българско пещерно дружество)

16:10 – 16:30 Перспективни обекти и загадки на карста в Северозападна България
доц. Цветан Остромски, (ПК „Искър“, член на УС на БФСп)

16:30 – 16:50 почивка

16:50 – 17:10 Проучванията на БПД по международната програма „Изследване на подземните кухини на полуостров Атон“ 2016-2022
Алексей Жалов, Сашо Попов (БПД), Константин Стоичков (Пещерен клуб „Хеликтит“, София)

17:10 – 18:00 Дискусия на представените презентации за проучване и документиране на пещери

20:00 часа, видеосалон на филми на пещерна тематика

Фотолуминесценция – фотографиране под земята
проф. Красимир Андонов (НАТФИЗ), Алекс Самунджи, Оги Стоянов

Прожекция на снимки и видеозаписи от най-дълбоката и най-дълга пещера в България
ПК „Под Ръбъ“ – Церово

Експедиция „Сборяново 2021″
Ал. Жалов

13 ноември, зала, хижа Бачо Киро, Дряново

Кръгли маси и дискусии
Водещ: Петър Делчев (Председател на БФСп)

9:00 – 10:00 Поддържане и обогатяване на базата данни и документация на българските пещери.

10:00 – 11:00 Обсъждане на проблеми в пещерното движение в България и стратегическа визия за развитието му.

Споделяне