Становище на БФСп

Становище на Българска федерация по спелеология относно проект на „Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма“, публикуван за обществено обсъждане от Министерството на туризма на 29 февруари

Уважаеми Дами и Господа,

С настоящето становище изразяваме позицията на Българска федерация по спелеология (БФСп) ПРОТИВ тоталната забрана в цяла България за разполагане на палатка, каравана или кемпер извън категоризираните къмпинги, описана по следния начин: „Чл. 207а. (1) За къмпингуване или разполагане на палатка, каравана или кемпер извън категоризираните по този закон къмпинги се наказва с глоба 200 лв.“.

Така предложените изменения и допълнения в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма са сериозна пречка за изследователската дейност по откриване и проучване на пещери и пропасти в България основен предмет на дейност на БФСп. Нещо повече, те са в противоречие със сигурността на практически всички дейности в пещерите и ще предизвикат инциденти с непредсказуеми последици, отговорността за които ще падне върху авторите на този проект и тези, които са имали неблагоразумието да го приемат.

Ако предложените изменения станат факт, то всички пещерняци и спелеолози попадат под ударите на закона като закононарушители, тъй като достъпът до тези места, където се провежда изследователска дейност и се практикува нашият спорт, почти винаги е свързан с бивакуване на палатки. На тези места, разположени най-често в труднопроходими полупланински и планински терени, на часове преход от най-близкия населен пункт или път, съвсем логично липсват категоризирани къмпинги и не е възможно да бъдат изградени такива.

Пещерите са последните неизследвани кътчета на планетата, дом на уникални и често непознати на науката биологични видове и екосистеми. В България към момента има проучени и картографирани над 6000 пещери. Карстът заема около 23% от територията на страната. До сега са известни 866 вида животни, които обитават българските пещери, като открития в тази посока се случват постоянно. Ежегодно се провежда и мониторинг на пещеролюбиви прилепи (защитени според българското законодателство), като част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР).

Всичките изследователски дейности на БФСп се провеждат в отдалечени райони и са дълготраен процес, свързан не рядко с продължителен престой в екстремални условия. За гарантиране на техния успех и безопасност важен фактор е възможността за изграждане на временни биваци в близост до обектите, които са в процес на проучване. Предвидената глоба в проекта на „Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма“ ще доведе до пряка невъзможност за извършване на научно-изследователска и спортна дейност.

През годините български изследователи са допринесли за научното изследване на пещери и пещерна фауна не само в България, но и на много места по света и се ползват с висок авторитет сред международната спелео общност.

Със съдействието на Министерство на младежта и спорта, Българска федерация по спелеология и пещерните клубове осъществяват активна спортна дейност както в страната, така и в чужбина. За последните пет години са реализирани над 30 национални експедиции и над 10 международни пещерно-изследователски експедиции, някои от тях в най-дълбоките и големи пещери в света. За успеха на подобни експедиции, постигнали значителни резултати и постижения, е необходима предварителна системна подготовка. Естеството на провеждане на спортно-техническата подготовка на пещерняка е изцяло на открито, на палаткови лагери близо до природата. Желаещите да станат пещерняци се увеличават ежегодно, като това са предимно млади хора в активна възраст. Участието им предоставя възможности да се запознаят с природата отблизо, да се докоснат до тайнствата и красотите на подземния свят, да са физически активни и в подходяща здравословна за тях среда, и не на последно място да знаят как да опазват природата и пещерите.

Една подобна промяна в закона ще е предпоставка да се прекрати основната дейност на спортна федерация към ММС, постигнала не малко през годините, носейки световни успехи за България в областта на спелеологията.

Организираната спелеология в България води началото си от 1929 година с основаването на Първото българско пещерно дружество от изтъкнати учени като проф. Стефан Петков, проф. Рафаил Попов, д-р Иван Буреш.

Към настоящия момент Българска федерация по спелеология (през годините: Българска федерация по пещерно дело – БФПД от 1958 г. и Българска федерация по спелеология от 1991 г.) е единствената лицензирана организация и официален представител на българското пещерно движение в страната. Федерацията ни е дългогодишен активен член на Европейската спелео федерация (European Speleological Federation), международния спелео съюз (Union Internationale de Spéléologie – UIS).

В БФСп членуват 24 клуба и сдружения с обща членска маса над 500 души. Становището ни обединява позициите на всички членове на организацията.

Считаме, че предложените разпоредби в § 97 и § 103 от проекта на изменение и допълнение на Закона за туризма са дискриминиращи и ограничават научната, изследователска и спортна дейност на пещерното движение в България. Затова настояваме предложените изменения и допълнения на Закона за туризма да бъдат отхвърлени и мнението ни да бъде зачетено. По този начин няма да има пречки за продължаване на добрите традиции в изследователската и спортна дейност на пещерняците в България.

Настояваме този законопроект да не бъде внасян за разглеждане в Министерски съвет в този му вид.

Моля за писмено потвърждение за получаването на това становище и за входящ номер от деловодството на Министерството на туризма.

С уважение,
Петър Берон,
председател на УС на БФСп

Становището на Българска федерация по спелеология като pdf файл.

Споделяне