Покана за участие в състезание по TEB и картиране в пещерите „Бачо Киро”, „Андъка“ и „Поличките“ 2019

„Спелео клуб – Балкан адвенчър”, съвместно с БФСп, организира провеждането на състезание по картиране и ТЕВ. Съзтезанието ще се проведе в периода 18-20 април 2019 г. То е част от календарния план на БФСп за 2019 година и се финансира частично от Министерство на младежта и спорта по „Програма за развитие на спорта за всички за 2019 г.“

Състезанието по ТЕВ ще се проведе на полигона пред пещера „Андъка“. Състезанието по картиране ще се проведе в пещерите „Поличките“ и „Бачо Киро“.

Отборите по картиране трябва да се състоят от 2 души.

Цели и задачи на сътезанията

• Да се даде възможност за изява на младите членове на клуба, както и обмяна на опит между тях и участници от други клубове, включително и с по-опитни пещерняци;

• Да се проверят практическите знания на младите пещерняци при работа с техниката на единичното въже;

• Да се уеднаквят знанията и методите при работа с техниката на единичното въже на младите пещерняци;

• Да се провери техническата и физическата подготовка на участниците.

Условия за участие

В състезанията имат право да вземат участие всички обучаващи се в пещерните клубове, с напреднало ниво на техника на единичното въже (движение по системи и екипиране на системи) към датата на провеждане на състезанията, както и всички завършили курс „Пещерняк“ или придобили по-висока квалификация.

Участникът трябва да представи:

  • Предсъстезателен медицински преглед или декларация, че е преминал подобен преглед;
  • Валидна застраховка „Злополука“ или друга с минимално покритие 1000 лв.;
  • За ненавършили 18 годишна възраст – разрешение от родителите или настойниците.

Регистрация

За участие, моля, изпратете писмена заявка в срок до 15 април 2019 г. на следната електронна поща: georgi_mladenov@abv.bg  

Класиране

Класирането ще бъде комплексно, като ще се образува от сбора събрани точки. Комисия по картиране ще определи качеството на изготвените карти от отборите.

Най-добре представилите се ще получат поощрителни награди.

Осигуряване

Oрганизаторите осигуряват:

Зала за организационни срещи и хранене – в хижата;

Екипировка – инвентар, необходим за екипиране, картиране, взимане на координати;

Награди за учстниците.

Участниците осигуряват сами:

Превоз до мястото на лагера;

Спане. Цената на нощувките в хижа Бачо Киро е 15 лв. на човек.

Лична екипировка и личен инвентар за проникване във вертикални и хоризонтални пещери.

Лице за контакти: Георги Младенов – 0897 000 385

Споделяне