Покана за участие в пещерна експедиция „Злостен 2019“

Спелео клуб „Бургас НЕПИАСТ” и Българска федерация по спелеология ви канят да вземете участие в пещерна експедиция „Злостен 2019”, която ще се проведе в периода 3-6 май в района на гр. Котел – местност „Злостен“. Експедицията е част от календарния план на БФСп за 2019 година и се финансира частично от Министерство на младежта и спорта по „Програма за развитие на спорта за всички за 2019 г.“

ЦЕЛИ НА ПРОЯВАТА

Традиционна експедиция за проучване на района: обходи за търсене на нови пещери с взимане на GPS координати на перспективни обекти, разкопаване на предварително набелязани въртопи, проучване и картиране на новооткрити части, геоложки и биоспелеоложки проучвания.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ, ЕФЕКТ/ПОЛЗА ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЯВАТА

Актуализиране на информацията за района. Актуализиране и допълване на данните за известните пещери в района. Актуализиране на информацията в Главната картотека.

Условия за участие

В експедицията имат право да вземат участие всички завършили курс „Пещерняк“ или придобили по-висока квалификация, както и курсисти.

Участникът трябва да представи:

– Валидна застраховка „Злополука“ или друга с минимално покритие 1000 лв.;

– За ненавършили 18 годишна възраст – разрешение от родителите или настойниците.

Всеки сам осигурява транспорта, бивачни съоръжения, допълнително храна и екипировка за проникване в хоризонтални и вертикални пещери.

Организаторите осигуряват топла храна веднъж на ден, а сутрин чай и кафе.

Местоположение

Палатковият лагер ще бъде както предната година на поляните в ляво от асфалтовия път към местността „Царевец“. Координати: N42.92953° E26.50167° – (десетични координати, WGS 84)

Районът е добре познат на всички със своите красоти и шеметна природа. Ще проникваме и преекипираме пещери, ще попразнуваме и най-вече ще се забавляваме.

Регистрация

За участие, моля изпратете писмена заявка в срок до 30 април 2019 г. на следната електронна поща: info@nepiast.org или на телефон +359 879 143221 – Петьо Савов.

Споделяне