Покана за участие в пещерна експедиция „Стенето 2019″

Време и място на провеждане

Пещерната експедиция ще се проведе от 22 до 28 юли 2019 година. Палатковият лагер ще бъде разположен до заслон „Орлово гнездо“.

Цел на експедицията

  • Обход, търсене на нови пещерни обекти и вземане на GPS координати.
  • Разширяване на тесните участъци и проникване в понорчето под заслона Орлово гнездо.
  • Разчистване ма почвените наноси в дъното на пещерата „Черешката“ К-7 №6 009/210090.
  • Разчистване на почвените наноси на пещерата „Духащат“ К-5 № 6008/210089.
  • Разчистване почвените наноси в дъното на пещерата „Приста“ № 2710.
  • Проучване на пещерата „Трите входа“ К-6 № 6011/210092 за евентуални продължения.
  • Проучване на пещерата „Върлата“ № 1361 за евентуални продължения.

Чаушов дол
Разчистване на почвените наноси в пещерата „Голямата Яма“ и проучване на възможностите за свързване на пещерата „Голямата яма“ с „Катърската“.

Условия за участие

Няма ограничения за участниците в обхода, за останалите е необходимо да притежават основни умения за движения в блокажни, хоризонтални пещери с тесни участъци.
Пещерняците, желаещи да проникнат в пещерите „Приста“ и „Върла“, както и тези извършващи обход в ждрелото, трябва да владеят техниката на единичното въже.

Необходима екипировка и съоръжения

Необходима е бивачна екипировка – палатки, шалтета и др., както и лична екипировка за проникване в хоризонтални пещери.
Екипирането на отвесите в „Приста“, „Върла“ и отвесите в ждрелото се осигуряват от организаторите, а лична екипировка за преодоляването им трябва всеки да си носи.

Необходими документи за участие

Всеки участник трябва да предостави:

  • Медицинско удостоверение за преминат предсъстезателен медицински преглед или да подпише декларация, че е преминал подобен преглед и участва на своя отговорност в експедицията;
  • Застраховка „Злополука“, обхващаща дейностите по проявата, без ограничение на лимита на застраховане или да подпише декларация, че има сключена такава.

Ръководител на проявата

Анатоли Джурмански
Заместник ръководител – Сашо Попов
Tехнически ръководител – Димитър Нейчев

За контакти

Сашо Попов, speleo.prista@gmail.com, 087 847 24 21
Кемал Рамадан, speleo_kzk@abv.bg, 098 890 96 94
Димитър Нейчев, club@sk-salamandar.org
Пенчо Дончев, 089 852 38 35
Анатоли Джурмански 089 593 19 09

Проявата се организира съвместно от Пещерен клуб „Казанлък“, Спелео клуб „Приста“ Русе, Спелео клуб „Саламандар“ Стара Загора и Българска федерация по спелеология с частичната финансова подкрепа на Министерство на младежта и спорта.

Споделяне