Покана за експедиция „Бузлуджа 2019“

Време и място на провеждане

Пещерната експедиция ще се проведе от 28 до 30 юни 2019 година. Палатковият лагер ще бъде разположен на северните Бузлуджански поляни в непосредствена близост до Бузлуджанската пещера.

Цел на експедицията

Изнасяне на почвени наноси от Бузлуджанската пещера.
Търсене на продължение в пещерата Духалото.

Условия за участие

Няма ограничения за участниците в разчистване на почвените наноси в пещерата Бузлуджа.
Пещерняците, желаещи да проникнат в пещерата „Духалото“ трябва да владеят техника на единичното въже и да имат опит в преодоляване на вертикални тесняци.

Необходима екипировка и съоръжения

Необходима е бивачна екипировка – палатки, шалтета и др., както и лична екипировка за проникване в хоризонтални пещери.
Екипирането на отвесите в Духалото се осигурява от организаторите. Всеки участник си носи лична екипировка за вертикални пещери.

Необходими документи за участие

Всеки участник трябва да предостави:

  • Медицинско удостоверение за преминат предсъстезателен медицински преглед или да подпише декларация, че е преминал подобен преглед и участва на своя отговорност в експедицията;
  • Застраховка „Злополука“, обхващаща дейностите по проявата, без ограничение на лимита на застраховане или да подпише декларация, че има сключена такава.

Ръководител на проявата

Пенчо Дончев, председател на ПК „Казанлък“

За контакти

speleo_kzk@abv.bg
Пенчо Дончев 089 852 38 35
Кемал Рамадан 098 890 96 94
Анатоли Джурмански 089 593 19 09

Проявата се организира съвместно от Пещерен клуб „Казанлък“ и Българска федерация по спелеология с финансовата подкрепа на Туристическо дружество „Орлово гнездо“.

Споделяне