Експедиция „Неврокоп 2019“

В периода 30 май до 2 юни се проведе експедиция Неврокоп, в района на с. Рибново, организирана от „КЕС Прилеп“ Гоце Делчев.В експедицията взеха участие 23 души от 5 клуба – „КЕС Прилеп“, „ПКСУ София“, „ ПК Черни Връх“, „ПК Искър“ и „СК Балкан Адвенчър“.

По време на експедицията се проникна в две пещери. В Мануилова дупка се извърши отстраняване на камъни и глина в посока „Зала Щастие“, с идеята да се търси продължение в тази посока. Друг екип проникна до дъно. На този етап нови части не се откриха.

Закачени бяха детектори за наличието на радон, предоставени от Петър Стефанов – БАН, които ще бъдат извадени след 4 месеца. Биоспелеологът д-р Петър Берон също успя да вземе своите проби от района около пещерата за търсене на нови животински видове.

Другата посетена пещера бе водна. Двама души успяха да проникнат в разстояние от 60 м навътре. Пещерата започва с малък вход, в който се минава наведен и срещу течаща река. След около 10 метра патешко ходене, започва ляв завой и там вече се ляга, продължава се без каска и по гръб, понеже е тясно – тип фурна. Следващите метри се пълзи по същия начин, като пещерата прави на места 90 градусови остри завои, така до около 60 м навътре. След това пещерата продължава с по голямо стеснение, през което е невъзможно да се продължи.

Експедицията е част от държавния спортен календар на БФСП и се финансира частично от Министерството на младежта и спорта по „Програма за развитие на спорта за всички“ за 2019 г.

Споделяне