Покана за участие в Национално състезание по пещерно-приложни дисциплини

От 23 до 26 май 2019 г. в района на с. Карлуковоще се проведе „Национално състезание по пещерно-приложни дисциплини“, организирано от „Българска федерация по спелеология“. Състезанието е част от календарния план на БФСп и се осъществява с частичната финансова подкрепа на Министерство на младежта и спорта по „Програма за развитие на спорта за всички“ за 2019 г.

Участниците ще могат да се състезават в четири различни дисциплини:

 • Отборно състезание по ТЕВ;
 • Картиране на пещера;
 • Скоростно изкачване;
 • Връзване на възли със затворени очи.

По време на тазгодишното „Национално състезание по пещерно-приложни дисциплини“ ще се проведе и доброволна акция за почистване на района.

Отборно състезание по ТЕВ

Състезанието е отборно. Всеки отбор се състои от по двама души.

Отборите ще бъдат разпределени по следните критерии:

 • Начинаещи – обучаващи се или завършили курс „Пещерняк” след 2015 г.
 • Напреднали – завършили курс „Пещерняк” преди (и включително) 2015 г.

В състезанието ще бъдат включени следните задължителни елементи:

 • Преминаване на стационарна система с различни елементи: парапет, пандюл и други;
 • Екипиране и разекипиране на отвес;
 • Прихващане;
 • Връзване на възли (от всеки член на отбора): осмица, осмица с две уши, плетена осмица, девятка, двоен тъкачески, булин, булин с две уши, стреме, пеперуда, шкотов, лентов, протриващ, самозатягащ (който и да е);
 • Теоретични въпроси.

При изпълнение на елементите се засича време и се отбелязват наказателни точки. Крайното класиране се оформя на тяхна база.

Съдийската комисия си запазва правото да задава допълнителни задачи и въпроси, с цел изясняване знанията и уменията на участниците за правилното им класиране.

Състезание по ориентиране и картиране на пещера

Състезанието е отборно. Всеки отбор се състои от по двама души.

Отборите ще имат отделно класиране и награждаване. Ще бъде наградена най-добре изготвената карта.

Състезание по скоростно изкачване

Състезанието е индивидуално. Има отделно класиране за мъже и жени.

Позволено е използването на крачен самохват.

Състезание по връзване на възли със затворени очи

Състезанието е индивидуално.

Ще бъдат избрани 5 от следните възли: осмица; осмица с две уши, плетена осмица, девятка, двоен тъкачески, булин, булин с две уши, стреме, пеперуда, шкотов, лентов, протриващ, самозатягащ (който и да е).

Награди

На най-добре представилите се ще бъдат връчени грамоти, както и материални награди, осигурени от нашите спонсори – магазини за екипировка Алпи, Аутсайдер, Стената и Рафтинг и каяк клуб „Рефлип“.

Почистване на района

Поради своята голяма туристическа популярност, районът на състезанието е силно замърсен с битови отпадъци.

Сред основните цели на „Българска федерация по спелеология“ е опазването на пещери, пропасти и карстови райони. За тази цел по време на състезанията ще се проведе доброволно почистване на района. В почистването могат да участват всички присъстващи.

За целите на почистването организаторите ще осигурят чували за смет и ръкавици. Организаторите поемат и извозването на чувалите със смет.

Условия за участие в състезанията

В състезанията имат право да вземат участие всички обучаващи се в пещерните клубове, с напреднало ниво на техника на единичното въже (движение по системи и екипиране на системи) към датата на провеждане на състезанията, както и всички завършили курс „Пещерняк“ или придобили по-висока квалификация.

За участие се изискват следните документи:

 • Предсъстезателен и периодичен медицински преглед (съгласно Закона за медицински надзор) или декларация, че е преминал подобни прегледи;
 • Застраховка „Злополука“ за всеки участник или декларация, подписана от участника, че има такава;
 • За ненавършили 18 годишна възраст – разрешение от родителите или настойниците.

Екипировка:

Участниците осигуряват сами пълна лична екипировка за проникване в пещери и пропасти.

Заявки за участие

Заявки за участие изпращайте до 19 май 2019 г. (неделя) на електронната поща на БФСп: bfs@speleo-bg.org.

Заявки за участие ще могат да се приемат и на място до 2 часа преди началото на състезанията.

Регистрация и техническа конференция

Регистрацията ще започне в 20:00 часа на 23 май и ще продължи до 10:00 часа на 24 май.

По време на регистрацията ще се подават и задължителните документи за участие в състезанието.

На 24 май от 11:00 часа ще бъде проведена техническа конференция, която ще включва:

 • Разяснения по провеждането на състезанията;
 • Теглене на жребий за реда на отборите и за задачите в отбора.

 Състезанията ще започнат на 24 май (петък) от 12:00 часа.

Отборите ще се явят при равни условия (според критериите за разпределение).

Забележка: Нередовни участници не се допускат за участие в състезанието.

Място на бивакуване

Палатков лагер на поляните между пещерите „Банковица” и „Проходна”. Участниците трябва да си носят необходимата бивачна екипировка.

Предварителна програма

23 май

 • 20:00 – начало на регистрацията на отборите и проверка на документите.

24 май

 • до 10:00 часа продължава регистрацията;
 • 11:00 – техническа конференция и жребий за реда на представяне на отборите;
 • 12:00 – начало на състезанието;
 • 19:00 – край на първи етап.

25 май

 • 09:30 – продължение на състезанието;
 • 18:00 – край (или по-рано в зависимост от броя отбори);
 • 20:00 – обявяване на класирането и връчване на награди.

26 май

Разтуряне на палатковия лагер; уборка на терена в и около лагера; извозване на събрания от почистването и уборката боклук.

За пещерняците, които няма да вземат участие в състезанията, но имат желание да посетят пещерите в района, организаторите могат да помогнат с общата екипировка за проникване.

Допълнителни условия

БФСп поема организационните разходи по провеждане на състезанието, както и оборудване на системите и трасетата за участниците. Дневните и пътните на участниците са за сметка на самите участници.

БФСп запазва правото си да променя условията и часовете, предварително заложени в настоящата покана.

Споделяне