Покана за участие в Национално състезание за купа „Казанлък 2019″

Проявата се организира съвместно от Пещерен клуб „Казанлък“ и Българска федерация по спелеология с частичната финансова подкрепа на Министерство на младежта и спорта, туристическо дружество „Орлово гнездо“, магазин Алпи и магазин Стената. Партньор на състезанието е Община Казанлък.

Време и място на провеждане

Състезанието ще се проведе на 18 май 2019 г., (събота) от 12 часа на изкуствената алпийска стена, намираща се на ул. „Капрони“ № 1 (в северната част на града до Младежкия дом).

Национално състезание за купа „Казанлък 2019“ представлява скоростно преминаване на екипирана въжена система, използвана при проникване във вертикални пещери, включваща следните елементи:

  • изкачване (до височина 10 м) с едно междинно прехвърляне;
  • хоризонтален парапет (с 2 закрепвания);
  • слизане до 6 м през пандюл;
  • изкачване на класика със самоосигуровка (отново до 10 м);
  • преминаване през парапет (с 3 закрепвания);
  • слизане по стълба със самоосигуровка.

Обща дължина на трасето около 60 метра.

Условия за участие

В състезанието имат право да участват пещерняци, алпинисти и обучаващи се по изброените видове спорт, владеещи добре Техника на единичното въже (ТЕВ).

Необходими документи за участие

Участниците в състезанието е необходимо да представят следните документи:

  • Медицинско удостоверение за преминат предсъстезателен медицински преглед или да подпишат декларация, че са преминали подобен преглед и участват на своя отговорност в състезанието.
  • Застраховка „Злополука“ обхващаща дейностите по проявата, без ограничение на лимита на застраховане или да подпишат декларация, че имат сключена такава.
  • За участниците ненавършили 16 години е необходима и декларация от родител или настойник, че е съгласен детето му да се включи в състезанието.

Предварителна програма

От 10:00 до 11:30 часа – Откриване на проявата и регистрации за състезанието.

От 11:30 до 12:00 часа – Техническа конференция, провеждане на инструктаж за безопасност, теглене на жребий за поредността на участниците.

От 12:00 до 16:00 часа – Провеждане на състезанието.

От 16:00 до 16:30 – Обработка на резултатите.

16:30 – Награждаване.

18:00 – Дружеска среща на хижа Малка Бузлуджа

Награди                                                                             

На най-добре представилите се от първо до трето място (мъже и жени) ще бъдат връчени купи и медали, както и материални награди, осигурени от нашите спонсори.

Наградите са осигурени от организаторите и спонсорите на състезанието – Туристическо дружество „Орлово гнездо“, Българска федерация по спелеология, Магазин Алпи и Магазин Стената.

Споделяне