Покана за участие в експедиция „Неврокоп 2019“

Пещерен клуб „Прилеп“ – Гоце Делчев и БФСп канят всички желаещи да вземат участие в експедиция „Неврокоп 2019“. Тя ще се проведе в периода от 30 май до 3 юни в района на гр. Гоце Делчев, околностите на с. Рибново, с. Осиково и с. Скребатно.

Експедицията е част от календарния план на БФСп за 2019 година и се финансира частично от Министерство на младежта и спорта по „Програма за развитие на спорта за всички“ за 2019 г.

Лагерът ще бъде разположен пред входа на пещерата „Маноилова дупка“, като достъпа до него е по черен път от с. Рибново, който не е проходим за леки автомобили през този сезон.

Към мястото за базов лагер в м. Рибновско дере

Цели на експедицията

• Обход, търсене и картиране на нови обекти в района на с. Рибново, с. Осиково и с. Скребатно.
• Локализиране, снемане на GPS координати и снимки на входовете, допълване на документацията на известните пещери в този район.
• Проучване за нови части в Маноилова дупка, както и изготвяне на нова карта на пещерата.

Условия за участие

В експедицията могат да участват неограничен брой пещерняци, заявили желанието си. Участниците трябва да представят валидна застраховка с минимално покритие от 1000 лв., както и медицинско удостоверение или декларация, че участникът е клинично здрав.

Участниците е необходимо да си осигурят сами:

• Превоз до мястото на лагера;
• Бивачни съоръжения: палатка, шалте, спален чувал, канчета или друга лична посуда за храна;
• Лична екипировка и личен инвентар за проникване във вертикални и хоризонтални пещери;
• Инвентар, необходим за екипиране, картиране, вземане на координати;
o Радиостанция, ако е налична;
o За някои от обектите е желателно да носите неопрен, ако имате на разположение.

Важно: Храната, за заявилите участие пещерняци, ще бъде осигурена от организаторите.

Заявки за участие се приемат до 25 май на клубната електронна поща: prilepclub@gmail.com или на телефон: 0899133562, Славей Кокошаров – ръководител на експедицията.

На входа на Маноилова дупка

Споделяне