Покана за участие в експедиция „Комщица 2018“

Българска федерация по спелеология, по инициатива на Пещерен клуб и спелео училище „София”, организира за поредна година експедиция „Комщица 2018“.

Време и място

Експедицията ще се проведе от 6 до 9 април 2018 г. (петък – понеделник), в района на с. Комщица. Ще се спи на палатки на поляна в близост до изоставената застава.

Мястото е достъпно с лек автомобил.

GPS координати: 43°08’03.4″N 23°00’45.8″E

Цели и задачи

Основните задачи ще бъдат свързани с довършване на картировка в Малка Балабанова дупка, вземане на биоспелеоложки проби от Балабановата дупка (Голяма Балабанова дупка).

Ще бъде осъществен мониторинг на пещеролюбиви прилепи в пещерите в района и ще бъдат събрани милробиологични проби от прилепите и стените на Балабанова дупка с цел изследване на гъбата причинител на Болестта на белия нос. В залата, където зимуват прилепите ще бъде поставен датчик за влажност и температура, който ще работи в продължение на година. Пробите се събират и изследват по проект, финансиран от National Geographic Society. Поради спецификата на тази дейност, биоспелеоложките проби и мониторинга, ще бъдат извършена от малка група доброволци под ръководството на Виолета Желязкова от ПКСУ „София“, специалист от Националния природонаучен музей.

Поканени са всички пещерни фотографи, които желаят да документират работата по време на експедицията, основно, но не само в Балабанова дупка. Добрите снимки биха могли да бъдат популяризирани чрез различните медийни платформи на National Geographic.

По време на експедицията е планирано още: проникване в Граничарската пещера с цели повишаване на спортно-техническата подготовка на участниците и довършване на картировката в пещерата, теренен обход, набелязване на обекти, както и продължаване работата по разкопаване на перспективни такива.

В района на бивака има изграден полигон за обучение и тренировка в техниката на единичното въже, подходящ както за млади пещерняци, така и за пещерняци желаещи да повишат нивото на спортно-техничеките си умения.

Условия за участие

В експедицията могат да участват неограничен брой хора, заявили желанието си.

Участниците осигуряват сами транспорта си до лагера, личната и бивачна екипировка (лични палатки, шалте, спален чувал, посуда: вилица, лъжица, канче, купичка), лична екипировка за проникване във вертикални пещери (пещеризон – може и кордура).

Организаторите ще осигурят храна, колективната екипировка за проникване в пропасти, картировъчни пособия, аптечка, обща посуда за базов лагер и др.

При подготовката на багажа си имайте предвид, че температурите в района варират и се намираме на около 1000 м надморска височина.

Заявки

Моля, подавайте заявки за участие на: mailbox@pk-sofia.com или на телефон: 0898 360 429 – Енчо Енчев

Експедиция „Комщица 2018“ се организира от Българска федерация по спелеология, по инициатива на Пещерен клуб и спелео училище „София”, и е част от календарния план на БФСп за 2018 година. Проявата се осъществява с частичната финансова подкрепа на Министерство на младежта и спорта (ММС) по „Програма за развитие на спорта за всички за 2018 г.“.

Снимки от скалите и пещерите в района на с. Комщица

Споделяне