Курс по картиране на пещери и ГИС (географски информационни системи)

Ръководството на БФСп кани всички пещерняци да вземат участие в Курса по картиране на пещери и ГИС. Курсът ще започне на 29 април (неделя) от 9:00 ч. в Клуба на пещерняка на ул „Св. Кирил и Методи“ 42, София.

Общи условия

Курсът по картиране на пещери и ГИС (географски информационни системи) ще се проведе в две части:

1-ва част: лекции и семинар на 29 април 2018 г. в Клуб на пещерняка, намиращ се на ул „Св. Кирил и Методи“ 42, София.

2-ра част: практически занятия. Времето и мястото за провеждането им ще се уточни по време на провеждането на 1-вата част на курса.

Цели и задачи

Целта на курса е да се повишат знанията и уменията на участниците в областта на ГИС, повърхностната и геоложката картография и интегрирането на подземните карти с тях. Курса ще ви даде основни знания в областта на географските информационни системи и как да извлечем от тях полезна информация за изследване на пещерите и карста. Курсът не се застъпва с курса по „Картиране и научно приложни методи“ и не може да го замени, защото засяга само допълнителни въпроси, които не се третират в националните курсове.

Участници

В курса имат право да участват както пещерняци и курсисти, така и специалисти в областта на ГИС и бази данни. Не е необходимо кандидатите да имат предварителен опит в картирането, физическа или техническа подготовка за участие в курса.

Заявки за участие

Крайният срок за получаване на заявките за участие е 25 април 2018 г.

Желаещите да  участват в курса следва да попълнят приложената заявка и да я изпратят на адреса на ръководителя на курса: yyshopov@yahoo.com. Изпратилите заявки за участие в курса ще получат уведомление само ако се наложи провеждане на курса в друга зала.

Материални условия

Курсът ще бъде безплатен за всички, които се ангажират с активно участие в изграждане на ГИС слой с новокартирани пещери. За всички останали таксата за участие в курса е 50 лева.

Транспортните и дневните разходи са за сметка на участниците.

Входящи изпити няма

Необходима екипировка и съоръжения

Лична екипировка за проникване в хоризонтални пещери:

 • Гащеризон;
 • Каска с челно осветление;
 • Ботуши;
 • Планшет за картиране на пещери;
 • Чертожни инструменти.

Необходими документи – няма

Програма на 1-вата част на курса по картиране на пещери и ГИС (географски информационни системи)

Лекции

 1. Основи на географските информационни системи (ГИС) – доц. Антон Филипов, ръководител на катедра Картография и ГИС на Софийскии университет „Св. Климент Охридски“
 2. Повърхностно картографиране и получаване на 3D модели на релефа с безпилотни летателни системи – инж. Огнян Огнянов, О&К; преподавател в магистратурата по Географски информационни системи и картография на Софийскии университет „Св. Климент Охридски“
 3. Нови високоефективни методи за дистанционно намиране на неизвестни пещери – доц. Явор Шопов, преподавател в магистратурата по Географски информационни системи и картография на Софийскии университет „Св. Климент Охридски“; БФСп; ПК „Академик“ – София
 4. База данни на картотеката на пещерите на БФСп – инж. Иво Тачев, председател на комисията по Картиране на БФСп, ПК „Балкан Aдвенчър“
 5. ГИС база данни на защитените пещери в България – Иван Алексиев (Морския),
  Геонет-A ЕООД
 6. ГИС слой за пещерите в България за GPS Garmin – Иван Алексиев (Морския),
  Геонет-A ЕООД
 7. Цялостна ГИС система за пещерите в района на с. Боснек – Атанас Русев, ГИС мениджър в Българска Геоинформационна Компания, ПК „Екстрем“
 8. Цялостна ГИС система за пещерите в Понор планина – Атанас Русев, ГИС мениджър в Българска Геоинформационна Компания, ПК „Екстрем“
 9. Цялостна ГИС система за подводните пещерите в Юкатан, Мексико – Атанас Русев, ГИС мениджър в Българска Геоинформационна Компания, ПК „Екстрем“
 10. 3D-карта на пещерата Колкина и ситуирането ѝ на картата на района на с. Зимевица
  Павлин Димитров (Папи), ПК „Под Ръбъ“, Кирил Стоянков (Кики), ПКСУ „София“

Дискусия

 • Как да извлечем от географските информационни системи полезна информация за изследване на пещерите и карста?
 • Как да въвеждаме информация за пещерите и карста в географските информационни системи?
 • Въпроси към лекторите
 • Обсъждане на оптималните процедури за картиране на пещери за интегриране на подземните карти с повърхностните и геоложките карти.

Председател БФСп,
Доц. Явор Шопов

Споделяне