Покана за пещерна експедиция „Родопи 2019”

Спелео клуб „Пълдин” и БФСп ви канят да вземете участие в пещерна експедиция „Родопи 2019”, която ще се проведе в периода 25-28 април в района на гр. Лъки.

Палатковият лагер ще бъде като предната година на поляните в ляво от асфалтовия път Лъки-Белица, с лесен достъп и течаща вода.

Организаторите осигуряват храна по веднъж на ден.

След успешните експедиции от предните години и множество проучени обекти ще продължим работата в района. Голямо количество пещери от картотеката остават нелокализирани или непроверени. Паралелно с това ще се търсят, маркират и картографират неизвестни пещери, за които беше получена информация от местнитежители. Ще проникваме в пещери и ще се забавляваме.

Всеки участник трябва да бъде здрав и със сключена лична застраховка. Всеки сам осигурява транспорта, бивачни съоръжения, допълнително храна и личната си спелео екипировка.

Моля да се регистрирате или свържете с нас.

За контакти:

Александър Стоев +359 899 123 492
Боян Георгиев +359 888 976 397

Споделяне