Покана за Национално състезание по пещерно-приложни дисциплини 2020

От 5 до 7 септември 2020 г. в района на с. Карлуково ще се проведе „Национално състезание по пещерно-приложни дисциплини“, организирано от „Българска федерация по спелеология“. Състезанието е част от календарния план на БФСп.

Участниците ще могат да се състезават в четири различни дисциплини:

 • Отборно състезание по ТЕВ;
 • Картиране на пещера;
 • Скоростно изкачване;
 • Връзване на възли.

Отборно състезание по ТЕВ

Всеки отбор се състои от по двама души.

Отборите ще бъдат разпределени по следните критерии:

 • Начинаещи – обучаващи се или завършили курс „Пещерняк” след 2017 г. 
 • Напреднали – завършили курс „Пещерняк” преди (и включително) 2017 г.

В състезанието ще бъдат включени следните задължителни елементи:

 • Преминаване на стационарна система с различни елементи: парапет, пандюл и други;
 • Екипиране и разекипиране на рапелна система;
 • Прихващане;
 • Връзване на възли (от всеки член на отбора): осмица, осмица с две уши, плетена осмица, девятка, двоен тъкачески, булин, булин с две уши, стреме, пеперуда, шкотов, лентов, протриващ, самозатягащ – по преценка на съдиите;
 • Теоретични въпроси.

При изпълнение на елементите се засича време и се отбелязват наказателни точки. Крайното класиране се оформя на тяхна база.

Съдийската комисия си запазва правото да задава допълнителни задачи и въпроси, с цел изясняване знанията и уменията на участниците за правилното им класиране.

Състезание по ориентиране и картиране на пещера

Състезанието е отборно. Всеки отбор се състои от по двама души.

Състезанието е разделено в три отделни категории:

 • Ориентиране;
 • Класическо картиране;
 • Електронно картиране.

Ориентирането е задължителен елемент, като всеки отбор ще може да избере дали иска да картира класически или електронно. Допълнителни точки се дават при изготвяне на кроки, както и описание на района и картата. 

 • При класическото картиране ще бъде наградена най-добре изготвената карта;
 • При електронното картиране ще се оценява броят на взетите сечения, подготвените скици и правилното експортване на картите за допълнителна обработка.

Състезание по скоростно изкачване

Състезанието е индивидуално. Има отделно класиране за мъже и жени.

Позволено е използването на крачен самохват. Всеки участник ще има допълнителен товар в прониквачка –  6 кг. при мъжете и 3 кг. при жените.

Състезание по връзване на възли със затворени очи 

Състезанието е индивидуално.

Ще бъдат избрани 5 от следните възли: осмица, осмица с две уши, плетена осмица, девятка, двоен тъкачески, булин, булин с две уши, стреме, пеперуда, шкотов, лентов, протриващ, самозатягащ. 

Следи се за правилното изпълнение на възлите, както и времето за изпълнение. В случай, че има еднакви точки се взима под внимание и времето за изпълнението им за крайното класиране.

На най-добре представилите се ще бъдат връчени грамоти, както и материални награди, осигурени от нашите спонсори – магазини за екипировка АлпиАутсайдер и Стената.

Почистване на района

Поради своята голяма туристическа популярност, районът на състезанието е силно замърсен с битови отпадъци.

Сред основните цели на „Българска федерация по спелеология“ е опазването на пещери, пропасти и карстови райони. За тази цел по време на състезанията ще се проведе доброволно почистване на района. В почистването могат да участват всички присъстващи.

За целите на почистването организаторите ще осигурят чували за смет и ръкавици. Организаторите поемат и извозването на чувалите със смет.

Условия за участие в състезанията

В състезанията имат право да вземат участие всички обучаващи се в пещерните клубове, с напреднало ниво на техника на единичното въже (движение по системи и екипиране на системи) към датата на провеждане на състезанията, както и всички завършили курс „Пещерняк“ или придобили по-висока квалификация, физически и психически здрави. 

Класирането и награждаването на състезателите се извършва при преминати всички дисциплини по време на Националното състезание по пещерно-приложни дисциплини.

За участие се изискват следните документи:

 • Предсъстезателен и периодичен медицински преглед (съгласно Закона за медицински надзор) или декларация, че е преминал подобни прегледи;
 • Застраховка „Злополука“ за всеки участник или декларация, подписана от участника, че има такава;
 • За ненавършили 18 годишна възраст – разрешение от родителите или настойниците.

Екипировка:

Участниците осигуряват сами пълна лична екипировка за проникване в пещери и пропасти.

Заявки за участие

Заявки за участие изпращайте до 1 септември 2020 г. (вторник) на формата за регистрация или на имейл: anri.m.hazday@gmail.com.

Заявки за участие ще могат да се приемат и на място до 2 часа преди началото на състезанията.

Регистрация и техническа конференция 

Регистрацията ще започне в 20:00 часа на 4 септември и ще продължи до 10:00 часа на 5 септември.

По време на регистрацията ще се подават и задължителните документи за участие в състезанието.

На 5 септември от 11:00 часа ще бъде проведена техническа конференция, която ще включва: 

 • Разяснения по провеждането на състезанията;
 • Теглене на жребий за реда на отборите и за задачите в отбора.

Състезанията ще започнат на 5 септември (събота) от 12:00 часа.

Отборите ще се явят при равни условия (според критериите за разпределение).

Забележка: Нередовни участници не се допускат за участие в състезанието.

Място на бивакуване

Палатков лагер на поляната при пещера Свирчовица”. Участниците трябва да си носят необходимата бивачна екипировка.

Предварителна програма

4 септември

 • 20:00 – начало на регистрацията на отборите и проверка на документите.

5 септември

 • до 10:00 часа продължава регистрацията;
 • 11:00 – техническа конференция и жребий за реда на представяне на отборите;
 • 12:00 – начало на състезанието;
 • 19:00 – край на първи етап.

6 септември

 • 09:30 – продължение на състезанието;
 • 18:00 – край (или по-рано в зависимост от броя отбори);
 • 20:00 – обявяване на класирането и връчване на награди.

7 септември

Събиране на палатковия лагер; уборка на терена в и около лагера; извозване на събрания от почистването и уборката боклук.

Допълнителни условия

БФСп поема организационните разходи по провеждане на състезанието, както и оборудване на системите и трасетата за участниците. Дневните и пътните на участниците са за сметка на самите участници.

БФСп запазва правото си да променя условията и часовете, предварително заложени в настоящата покана.

Споделяне