Експедиция „Духлата 2020”

Продължаваме проучванията и картирането на пещера Духлата, с. Боснек, гр. Перник и тази година.

Духлата

Експедицията ще се проведе в периода 15-23 август 2020 г.

Цели на експедицията: 

 • Измерване на температура и влажност в пещерата;
 • Картиране;
 • Теренен обход за проучване на евентуални нови входове;
 • Монтиране на новите врати на Вх. А и Вх. Б;
 • Други.

Условия за участие: 

 • В експедицията могат да участват пещерняци, както и курсисти, без възрастови ограничения, заявили своето участие;
 • Всички участници трябва да представят валидна застраховка за периода на експедицията с минимално покритие от 1000 лева;
 • Медицинско удостоверение, че са клинично здрави и не страдат от психични заболявания;
 • При липса на горепосочените се попълва декларация на място;
 • За ненавършили 18 годишна възраст – разрешение от родителите или настойниците.

Такса за участие:

Таксата за всеки участник е 5 лева на присъствен ден.

Организаторите осигуряват: 

 • Частично изхранване;
 • Сензори и техника за измерванията;
 • Инструменти за работа.

Участниците осигуряват сами:

 • Транспорт;
 • Бивачни съоръжения, лична посуда и др.;
 • Допълнителна храна;
 • Лична екипировка за проникване в хоризонтални пещери.

Местоположение:

Палатковият лагер ще бъде разположен на поляната пред пещера Духлата.

Заявки за участие се приемат до 13 август.

Форма за регистрация

Телефон за връзка: 0887 56 56 93 Анри Хаздай

Споделяне