Българската федерация по спелеология получи безсрочен лиценз за спортна дейност

БФСп лиценз за спортна дейност
Лицензът на Българската федерация по спелеология за спортна дейност

С удоволствие ви съобщавам, че Българската федерация по спелеология получи безсрочен лиценз за спортна дейност. Удостоверения за вписване в Регистъра на лицензираните спортни клубове получиха и 8 пещерни клуба. По този начин се узаконява организирането на голям брой от проявите, организирани от лицензираните пещерни клубове.

Това е едно сериозно постижение за БФСп, като се има предвид, че около 30 федерации все още нямат лиценз. Спортният лиценз на БФСп ще улесни значително и лицензирането на пещерните клубове, членове на Федерацията.

За да получим финансиране на проявите от календарния ни план по Програма за развитие на спорта за всички е необходимо да имаме 15 лицензирани клуба. Затова, горещо препоръчвам на останалите пещерни клубове да си подготвят документите в съответствие с новия закон и да ги изпратят във федерацията за лицензиране.

Председател на БФСп,
Явор Шопов

Споделяне