Национални квалификационни курсове 2020

На редовно заседание на Управителния Съвет на БфСп от 14 юли 2020 г. бе взето решение, в зависимост от наличието на желаещи и възможностите за събиране на достатъчно инструктори, да се организират курсове за повишаване на квалификацията на спелеолозите.

Обучение на скалите на курс „Техническо усъвършенстване“

Курсове

 • Основи на вертикалната спелеология;
 • Техническо усъвършенстване;
 • Картиране;
 • Научно-приложни методи в спелеологията;
 • Инструктор по спелеология.

Време, място и такси за участие

Курсове ще се проведат от 29 август до 6 септември.

Място на провеждане: палатков лагер до с. Карлуково.

Такса за курс: предстои да бъде уточнена допълнително. Очаква се да бъде около 120 лв. Таксата се заплаща на място и включва пълното изхранване на участниците за времето на провеждане на курсовете. В таксата не са включени пътните разходи и задължителните застраховки на участниците.

Минимум кандидати за провеждане на курс: 6 души.

Общи изисквания към участниците

Заявки за участие

Всички кандидати за обучение в квалификационните курсове е необходимо да попълнят и пуснат писмена заявка за участие в съответното обучение.

Заявките за участие се подават на имейла на Комисията по обучение: education@speleo-bg.org.

Крайният срок за получаване на заявките е 21 август 2020 г.

Обявяване на курсовете, които ще бъдат проведени: 22 август 2020 г.

Други необходими документи

При регистрацията, всички кандидати са длъжни да представят следните документи:

 • Документ за самоличност (лична карта, паспорт или шофьорска книжка);
 • Удостоверения или дипломи от завършени квалификационни курсове (Пещерняк, Техническо усъвършенстване, Стажант-инструктор, Картиране и научно-приложни методи);
 • Копие от документ за сключена застраховка „Злополука“, покриваща дейността ни;
 • Документ за преминат периодичен медицински преглед.

Кандидатите непредставили последните два документа ще попълват декларация на място, че са преминали медицински преглед и няма да търсят отговорност от организаторите при настъпване на инцидент.  

Препоръчително е кандидатите да имат необходимия опит, физическа, техническа и теоретична подготовка, за да може курсовете да се проведат ефективно.

Допълнителни изисквания към кандидатите за курс „Инструктори по спелеология“
 • Завършен курс „Стажант-инструктор“ или завършени курсове „Техническо усъвършенстване“ и „Картиране и научно приложни методи“;
 • Участие в провеждането на поне два курса „Пещерняк“ или „Млад пещерняк“;
 • Минимум 5 години стаж като пещерняк;
 • Входящо ниво – Демонстрация на безопасно екипиране и/или преминаване по система с различни елементи (прехвърляния, възел, парапет, пандюл).

Необходима екипировка

За всички участници в курсовете: облекло, каска с осветление и лична екипировка за проникване в хоризонтални и вертикални пещери. Задължително е екипировката да бъде в добро техническо състояние и без видими нарушения.

За курсовете „Техническо усъвършенстване“ и „Инструктор по спелеология“ по възможност крачен самохват.

Допълнителна информация

Организаторите си запазват правото да правят промени по изискванията и програмата за Националните квалификационни курсове, за което ще уведомят своевременно кандидатите за курсовете.

Желателно е заявките да се получат максимално рано, което ще помогне на организаторите за по-пълноценно планиране и провеждане на курсовете.

За допълнителна информация и контакти с организаторите само на имейла на Комисията по обучение: education@speleo-bg.org.

Споделяне