Покана за експедиция „Върбица 2019”

Спелео клуб „Варна“ и Българска федерация по спелеология Ви канят да участвате в пещерна експедиция „Върбица 2019″, която ще се проведе в района между Върбица и Котел, южно от с. Ябланово в периода от 17 до 19 май 2019 г.

Експедицията е част от календарния план на БФСП и се финансира частично от Министерството на младежта и спорта по „Програма за развитие на спорта за всички“ за 2019 г.

Цели на експедицията

  • Обходи и проучване на района, разкопаване на два обекта.
  • Снемане на GPS координати на пещерите в района.
  • Картиране на две нови пещери.

Очаквания

Актуализиране на информация за района в Главната картотека.

Условия за участие

В експедицията могат да участват неограничен брой пещерняци, заявили желанието си. Участниците трябва да представят валидна застраховка с минимално покритие от 1000 лв., както и медицинско удостоверение или декларация, че участникът е клинично здрав.

Организаторите осигуряват топла храна веднъж на ден, чай и кафе.

Участниците е необходимо да си осигурят сами:

  • Транспорт.
  • Бивачни съоръжения, допълнителна храна.
  • Лична екипировка за проникване в пещери и
    пропасти.

Местоположение

Районът е слабо познат и труднодостъпен. Възможен е подход от три места – от Котленския проход през Злостен – 15 км черен път, от с. Ябланово (по-труднопроходим) – 7 км, от с. Върбица – 10 км черен път.

Лагерът се намира в близост до ловен заслон. Координати: N 42° 55’ 56”, E 26° 33’ 29”.

Заявки за участие се приемат до 14 май 2019 г. на телефон: 0894 078 306 – Стефан Златев.

Споделяне