Комисия по биоспелеология

По време на Националния форум по спелеология в Карлуково се учреди Kомисия по биоспелеология към БФСп. Работата ѝ ще се отнася до дейности, свързани с живия свят в пещерите.

Основните задачи, с които ще се занимава комисията по биоспелеология, са: създаване на актуални лекции и мултимедийни презентации по биоспелеология за курс „Пещерняк“ и национален курс „Научно-приложни методи“; популяризиране на дейностите чрез информационни кампании като: „Пещерно животно на годината”; създаване на база данни с научни публикации; разпределение на задачите по организиране и провеждане на ЕвроСпелео Форума в България – частта, касаеща биоспелеология; подпомагане дейността на другите комисии и на УС на БФСп; публикуване на научно-популярни статии в сайта и годишника на федерацията и др.

Всеки пещерняк, който има интерес към биоспелеологията е добре дошъл да се включи по всяко време в комисията.

За контакти:
biospeleology @ speleo-bg.org
Анелия Павлова – aneliapav @ gmail.com

Споделяне