Експедиция „Орлова чука 2019“

Пещерна експедиция „Орлова чука 2019” се проведе в продължение на четири дни – 11, 12, 13 и 14 април 2019 г., в района на пещерата  „Орлова чука”, при с. Пепелина, община Две могили, област Русе.

Част от пещерата е благоустроена – с осветление, екскурзоводи и пр. До нея има паркинг, хижа и заведение за бързо хранене. Палатковият лагер на експедицията беше разположен в борова горичка до хижата. Дъждовното време и проблемни палатки принудиха няколко от участниците да спят в пещерата.

Цели и задачи на експедиция „Орлова чука 2019”

Експедицията имаше за цел да продължи проучването на Орлова чука и да увеличи дължината на пещерата, над сегашната 13 437 м.

Задачи на експедицията:

  • търсене на нови пещери, галерии и зали;
  • картиране на новооткритите части и пещери;
  • сверяване на наличните карти на съседните по-малки пещери „Александър Блажев”, „Малай дупка”, „Новата чука”, „Урум понар”, „Хубавицата”, „Диаклазата” и др., като се прецени има ли нужда да бъдат прекартирани;
  • провеждане на състезание – Международен Контест – 30 м скоростно изкачване на въже;
  • допълнителни задачи: опознаване на пещерата от гостите и курсистите, обучение на курсисти, пещерна фотография, прочистване и маркиране на туристически пътеки около пещерата.

Участници

В експедицията участваха 52 пещерняци и курсисти от 10 клуба и дружества от цялата страна. Най-многобройна, след домакините, беше групата на ПК „Искър” – София.

Домакини и организатори на  проявата бяха пещерняците от „Приста”, Русе. Главен ръководител беше Сашо Попов, а технически ръководител – Камен Димчев.

Дневник


11 април, четвъртък

Първите участници в експедицията пристигат през нощта срещу четвъртък. Пристигайки на сутринта ние заварихме при пещерата колегите от Казанлък и Варна.

През първия ден организирахме бивака и се свързахме с представител на местната власт за по-добро взаимодействие, получихме ключове за пещерата, уточнихме битови подробности.

Следобед започнахме същинската част на експедицията. Група, с ръководител Камен Димчев и участници Сашо Попов и Стефан Стефанов, обходи най-актуалните места в пещерата, където щеше да се работи през следващите дни. Направен беше оглед и записки за състоянието на обектите: Големи и Малки сипеи, разклон при т. 57 и други няколко между „Зала на вицове“ и разклон „Почивка“.

Записки от първата група:

1) Зала на Вицове – зад термометъра, 1-ви и 2-ри ет. – копаене и картиране;

2) Зала на Вицове – коминът на Камен, правещ връзка с т. 58, репер – горния етаж отзад, копане и картиране;

4) т. 57 – всичко вдясно картиране;

5) м/у т. 49 и т. 50 вляво проверка;

6) стъпало в края на Малки сипеи – Проходчето на Коко – картиране;

7) върха на Малки сипеи, при мачтата – копаене и картиране;

8) Лабиринтът зад Корабчето – докартиране след Кладенеца с мечките;

9) Кладенеца на Емилиян – продължение – отпада;

10) Кладенец 20 м след Еленовия крак вляво – картиране – вероятно картирано?

11) т. 65 ляво (горен етаж), т. 66 вдясно – проверка; т. 65 го няма на картата, т. 66 го има;

12) т. 69 – S-ката, ляво, Кладенец на Рени – картиране и копане – или това, или до него?

13) липсва от картата т. 69 +3 м зад халка има галерия за картиране (коляното на Камен);

14) т. 73 и т. 74 проверка – няма ги?

15) т. 75 дясно – комин на Дарина проверка (горе и долу), 75 ляво – картиране; няма ги и двете на картата;

16) т. 76 – Лабиринта на Почивка – ляво долу копане (ТII);

17) картиране на връзка между Христо Ботев и Космическа.

Втора група за работа в „Орлова чука“ се организира вечерта на 11-ти април, в състав Камен Димчев, д-р Диан Димитров и д-р Веселина Великова. Те разширяваха и разкопаваха едно от перспективните места в пещерата – в дъното на разклона при т. 57, вляво, където други групи работиха всеки ден до края на експедицията.

Пристигнаха повечето от участниците. Опънаха се палатки в района, определен за бивак. През част от деня валя обилен дъжд.

12 април, петък

Участниците в експедицията бяха разделени на няколко групи:

1 гр. Вземане на GPS координати, заснимане, картиране и копаене в новооткрити малки ниши, вероятно пещери, в района на пещера „Александър Блажев“, с. Пепелина.

Състав: Камен Димчев, Стефан Стефанов и Светлана Стефанова.

2 гр. Работа в „Орлова чука“, в края на разклона при т. 57, вляво. Разширяване на тясна галерия, с видимо продължение в края.

Състав: Сашо Попов, Невена Ланджева, Ивелина Заркова.

3 гр. Разчистване на пътеките около „Орлова чука“ и връзката към с. Пепелина и пещерите „Новата Чука“ и „Ал. Блажев“.

Състав: Михаил Михов, Славена Цокева и Кристиян Ляпов и др.

4 гр. Познавателно обхождане в „Орлова чука“ на група от 5 начинаещи пещерняци от СК „Академик“ – Русе, под ръководството на Тихомир Енчев.

Почти през целия ден валя дъжд и групите бяха насочени предимно към „Орлова чука“.

13 април, събота

1 гр. Продължаване работата в края на разклона при т. 57, в „Орлова чука“. Обезопасяване с въже на 8-метрово изкачване и слизане по галерията, към мястото за работа. Разширяване на тясна галерия, с видимо продължение в края.

Състав: Дияна Стефанова, Невена Ланджева и още 3-ма участника. 2 гр.

2 гр. Продължаване разчистването и копането на дъното на залата, в края на галерия Хр. Ботев. Вертикален сондаж със свредел и воден тест за пропускливост на дънния пласт. Участници: Мариян Тодоров, Диян Георгиев, Габиела Софранова, Ани Софранова, Герасим Леков, ВихренПетков и Вихра Петкова.

3 гр. Проникване през Големия тесняк и разширяването му отвътре навън.

Участници: Камен Димчев, Светлана Стефанова, Теодор Кисимов и още един пещерняк от ПК „Искър“ – София.

4 гр. Познавателен обход в пещерата на перспективни места за продължаване – през Големи и Малки сипеи, Хр. Ботев, разклон Почивка и залата с кристалите – Рая. Запознаване гостите с този район на пещерата. Връщане от Рая до разклон Почивка по паралелен маршрут през горен етаж. Направа на художествени снимки от фотографа Александър Лазаров.

Участници: Сашо Попов, Стефани Димитрова, Стефан Карлов, Калоян Първанов, Стефан Стефанов, Цветелина Ганева, Александър Лазаров, д-р Владо Пашовски и Таньо Танев.

5 гр. Работа в „Орлова чука“. В галерията между Разклон Почивка и Рая, близо до т. 93. Копане на дясно разклонение след Голямата плоча. Проверка на потенциални места за работа около залите Малки, Големи и Прилепни сипеи – поради стигане до основна скала изкопните работи в тези части нямаха потенциал за развитие.

Участници: Тихомир Енчев и 5 начинаещи пещерняци от СК „Академик“ – Русе.

6 гр. Група за изследване и опазване на прилепите при НПМ – София. Мониторинг на прилепите в Орлова чука и съседните пещери. Ръководител Стоян Горанов от БАН.

7 гр. Обход и оглед по каньона по р. Черни Лом от Римския път до с. Пепелина. Участници: Стефан Петков и Кристиян Ляпов и др.

Почти през целия ден валя обилен дъжд, което попречи да се проведе състезанието „Контест за скоростно изкачване по въже“.

14 април, неделя

Работна група в „Орлова чука“, в края на галерия Хр. Ботев. Продължаване работата от предишния ден. Продължаване разчистването и копането на дъното на залата, в края на галерия Хр. Ботев. Вертикален сондаж със свредел и воден тест за пропускливост на дънния пласт.

Участници: Мариян Тодоров, Диян Георгиев, Габиела Софранова, Ани Софранова, Герасим Леков, Невена Ланджева, Апостол Бърдаров и още няколко човека от ПК „Приста“ – Русе и ПК „Искър“ – София.

Събиране на лагера и отпътуване на участниците. Отново валя дъжд.

Резултати

Експедиция Орлова чука-2019 завърши успешно и безаварийно, ако не се брои бутането на автомобилите по разкаляния баир на финала. В резултат от работата на 52-ма пещерняци и гости, бяха изпълнени повечето задачи, които си поставихме като:

  • търсене на нови пещери, галерии и зали;
  • картиране на новооткритите части и пещери;
  • допълнителни задачи: опознаване на пещерата от гостите и курсистите, обучение на курсисти, пещерна фотография, прочистване и маркиране на туристически пътеки около пещерата.

Не бяха изпълнени, поради обилните валежи и през четирите дена, задачите, свързани с работа на повърхността:

  • сверяване на наличните карти на съседните по-малки пещери „Александър Блажев”, „Малай дупка”, „Новата чука”, „Урум понар”, „Хубавицата”, „Диаклазата” и др., като се прецени има ли нужда да бъдат прекартирани.
  • провеждане на състезание – Международен Контест – 30 м скоростно изкачване на въже.

Картирането на новооткрити части беше направено частично, поради малката дължина на новооткритото. В следващ етап на работата в пещерата това трябва да се продължи.

Основните цели на експедицията – да се продължи проучването на Орлова чука и да се увеличи дължината на пещерата, над сегашната 13 437 м, са изпълнени, като втората е с минимален резултат от 50 м.

Проучванията ще продължат през следващите месеци и до края на годината, вероятно, ще има още резултати.

Споделяне