Покана за експедиция „Тененгебирге 2016”

Тененгебирге се намира в предната част на Източните Алпи на около 30 км южно от град Залцбург. Масивът е силно карстов, състоящ се предимно от Дакщайнски варовици. В този район се намират забележителни пещери като Айсрайсенвелт (Eisriesenwelt) – най-голямата ледена пещера в света с дължина от 42 км, в която частите с лед са около 1 км, системата Козаностра-Бергер-Платенек (Cosanostraloch-Berger-Platteneck Hoehlesystem) с дълбочина от -1291 м и обща дължина от 30 км.

Експедиция „Тененгебирге 2016“ година ще се проведе в периода: 20 август – 11 септември 2016 г.
Организатор е Българска федерация по спелеология и Пещерен клуб и спелео училище „София“.

Сред набелязаните експедиционни цели са:
• Продължаване на проучванията в пещера S20 (открита през 1983 г. и проучвана през 2015 г. до -374 м ), като не е достигнато дъно;
• Прекартиране и търсене на нови части в S01 (-584 м) и S02 (-460 м), тъй като няма изцяло запазени данни;
• Проучване и картиране на пещера F30 – вход, маркиран от стара френска експедиция през 70-те, но без данни да е проучен. При хвърляне на камък входния отвес се определя около -50 до -100 м;
• Проверка и картиране на потенциални входове на пещери;
• Прекартиране на известните вече пещери започващи с S, за които няма запазени данни;
• Повишаване на техническото ниво на участниците за работа в трудни алпийски пещери.

Всички желаещи за участие в експедиция „Тенегебирге 2016”, моля да попълнят коректно приложения регистрационен формуляр и да го върнат до 22 февруари (понеделник) на ел. поща: bfs [ at ] speleo-bg.org

Данните в регистрационния формуляр са необходими за изваждане на застраховки и разрешителни за работа в района на Тенегебирге.

Условия за участие и финанси:
Експедицията е включена в календарния план на БФСп и има одобрено финансиране, в което влиза: обща екипировка, храна, обща аптечка и др. консумативи за периода на експедицията. Не влизат пътните разходи на участниците от България до Австрия и обратно.

Планирано е провеждане на подготвителен тренировъчен лагер в периода 14-17 юли, за който ще бъде изпратена допълнително информация на участниците в експедицията.

Изразявайки желание за включване в разширения експедиционен състав, всеки попълнил регистрационния формуляр се ангажира с участие в подготвителния тренировъчен процес и участие в самата експедиция.

Приоритетно ще се разглеждат заявки за целия период на експедицията. Общият брой участници няма да надвишава 15, а окончателния състав ще бъде избран от ръководството на експедицията.

Предварителен план:
20 август – отпътуване от България;
21 август – пристигане в изходния пункт селцето Обершефау и подготовка на багажа за пренасяне към базов лагер;
22-23 август – изнасяне на багаж и оправяне на базов лагер и начало на проучвателните дейности;
24 август – 6 септември – експедиционна дейност: проучване, изследване, картиране на пещери
7-8 септември – разекипиране на обектите и подготовка и сваляне на багаж;
9 септември – приключване със свалянето на багаж, пране на инвентар;
10 септември – отпътуване.

Тененгебирге

Допълнителна информация:
Участниците трябва да си подготвят подходяща екипировка за базов лагер и за работа в студени, алпийски пещери с течаща вода. Температурите варират между 0 и 3 градуса. А на повърхността температурите може да достигат до 30 през деня и отрицателни нощно време. Може да има проливни дъждове, ветрове и дори сняг както се случи 2014 и 2015та година, а и през 80-те също.

Кратка история на проучванията:
Районът в Тененгебирге, определен за работа на българските пещерняци, включва обекти, намиращи се в подножието на връх Кналщайн (2233 м) и неговата забележителна стена, обграден от хребетите Зомерек на изток и Платенек на запад. През 80те години (от 1980 г. до 1983 г.) българските пещерняци са провели четири последователни експедиции в този район. За целият период са открити и изследвани 44 пропастни пещери. Всички те са именувани с буква S от София и съответен номер. Сред тях се намира втората по дълбочина пещера, проучена изцяло от българи, S1 с -584 м дълбочина (като първата се намира в Албания – ББ30 с дълбочина от -610 м).

През 2013та година, по случай 30 години от българските пещерни изследвания в района на Тененгебирге, Българска федерация по спелеология организира малка проучвателна експедиция. Сред набелязаните цели бе: възобновяване на контактите с пещерняците от Залцбург, вземане на GPS координати на входовете на пещерите, изследвани през 80те години, търсeне на нови перспективни обекти за последваща работа, както и проучване и картиране на пещера S30.

Експедиция „Тененгебирге 2014“ продължи осъществяването на целите, заложени от предходната проучвателна експедиция, и започна работа в набелязаните и недовършени обекти от 1983 г. и 2013 г. Основно се работи в пещера S30, открита в последните дни на експедицията от 1983 г. Друга цел бе изследването на новооткритата през 2013 г. пещера БиК (от батко и кака) или Голямата. Бяха изготвени карти и технически описания на всички изследвани пещери. Продължиха и обходите за маркиране на нови перспективни обекти за бъдещи проучвания.

По време на експедиция Тененгебирге 2015 бяха намерени и картирани 8 нови пещери с обща дълбочина -567 м. Също така беше преекипирана и прекартирана S20 (-374 м и продължава), както и картирани нови -170 м в S30.

Информация и снимки от експедицията може да прочетете тук: В търсене на дъното – българи в бездните на Алпите

Общата дълбочина на картираните по време на експедиция „Тененгебирге 2015“ пещери надвиши километър (-1118 м).

Списък на проучени и картираните пещери както и повече информация може да прочетете в приложения отчет на експедиция „Тененгебирге 2015“.

Споделяне