Национален технически преглед – Карлуково 2016

Българска федерация по спелеология има удоволствието да Ви покани да участвате в Национален технически преглед „Карлуково 2016”, който ще се проведе в периода 06-08 май 2016 г., край с. Карлуково, Ловешка област.

Цели и задачи на техническия преглед:

 • да се даде възможност за среща и изява на младите членове на федерацията, запознаване и обмяна на опит между тях и по-опитни пещерняци;
 • да се проверят практическите знания на младите пещерняци при работа с техниката на единичното въже;
 • да се уеднаквят знанията и методите при работа с техниката на единичното въже на младите пещерняци;
 • да се провери техническата и физическата подготовка на участниците;
 • да се даде възможност за обмяна на идеи и уеднаквяване на критериите между инструктори от различни клубове.

Право на участие в техническия преглед:

 • в прегледа могат да участват всички пещерни клубове в страната с неограничен брой отбори;
 • отборите се състоят от по двама души;
 • в отборите могат да участват само пещерняци, завършили курс „Пещерняк” след 2012 г. включително, и заявили своето участие най-късно до 29 април 2016 г.

Заявки се изпращат на bfs [ at ] speleo-bg.org.

Ще има възможност за участие и на пещерняци завършили преди 2012 г.
Тези отбори ще бъдат с отделна класация и участниците в тях ще получат поощрителни награди.

За участие се изискват следните документи:

 • предсъстезателен медицински преглед или декларация, подписана от участника, че е клинично здрав и не страда от психично заболяване;
 • застраховка на всеки участник за най-малко 1000 лв. или декларация, че участникът участва в техническите прегледи доброволно и на собствена отговорност;
 • за ненавършили 18 годишна възраст – разрешение за практикуване от родителите или настойниците.

Заявка за участие и броя на отборите от един клуб, подават съответните клубове.

Екипировка и съоръжения:

 • участниците в националния технически преглед на пещерните клубове ще трябва да носят лична екипировка за проникване в пещери и пропасти;
 • подходящо осветление минимум за 5 часа;
 • по възможност уреди (компаси и рулетки) и материали за картиране на пещери.

БФСп ще осигури уреди и материали за отборите, които нямат собствени.

Елементи, включени в техническия преглед:

 • нареждане на въже в прониквачка, ходене по слаклайн или др.– за забава на участниците и публиката;
 • ориентиране в местност (чрез използване на карта, кроки, описание, GPS);
 • екипиране и разекипиране на отвес (преминава се с торба от всеки член на отбора);
 • преминаване на възел (преминава се с торба от всеки член на отбора);
 • преминаване на стационарна система с различни елементи (парапет, пандюл и други. Преминава се с торба от всеки член на отбора);
 • изкачване на камина или траверс (преминава се от всеки член на отбора, без торба);
 • картиране на участък от пещера (само от членовете на отбора);
 • прихващане на пострадал;
 • познаване и връзване на възли (от всеки член на отбора) – основни възли от курс „Пещерняк“ (осмица, осмица с две уши, плетена осмица, деветка, двоен тъкачески, булин, булин с две уши, стреме, пеперуда, шкотов, лентов, протриващ, самозатягащ).

На скалите и в пещерите се допускат само тези отбори, които се състезават в момента.

Регистрация и техническа конференция

Регистрацията ще започне в 20:00 часа на 05 май и ще продължи до 10:00 часа на 6 май.

На 06 май от 11:00 часа ще бъде проведена техническа конференция с ръководителите на отборите, която ще включва:

 • разяснения по провеждането на техническия преглед;
 • теглене на жребий за реда на представяне на отборите и за задачите в отбора: екипиране и прихващане.

Прегледите ще започнат на 06 май от 12:00 часа.

Отборите ще се явят при равни условия, като оценката и класирането ще се извършва по точкова система, съгласно правилник.

ПРОГРАМА

05 май
20:00 – начало на регистрацията на отборите и проверка на документите

06 май
до 10:00 продължава регистрацията 11:00 – техническа конференция и жребий за реда на представяне на отборите 12:00 – начало на техническия преглед 19:00 – край на първия етап

07 май
09:30 – продължение на прегледа 18:00 – край на техническия преглед (или по-рано в зависимост от броя отбори) 20:00 – обявяване на класирането и връчване на наградите

08 май
10:00 – среща на Комисията по обучение за обсъждане на програма „Пещерняк“, както и избор на инструктори за федерационните курсове по „техническо усъвършенстване“, „картиране“, „спасителски“ и „инструкторски“ през септември 2016.

Свободна програма, проникване в пещери и пропасти

Техническият преглед ще бъде проведен пред и в пещера „Проходна”, „Свирчовица”, „Банковица” и други обекти, намиращи се в района на с. Карлуково.

Класиране

Класирането ще бъде комплексно, като ще се образува от сбора наказателни точки, събрани при изпълнение на елементите, съгласно Правилника. Комисията си запазва правото да дава допълнителни задачи и въпроси, с цел изясняване знанията и уменията на участниците и правилното им класиране.

На отборите със стаж под 5 години класирали се от 1 до 3 място ще бъдат раздадени материални награди (съоръжения и екипировка), осигурени от спонсори.

Отборите със стаж над 5 години ще бъдат с отделно класиране и на тях ще бъдат раздадени поощрителни награди.

Място на бивакуване

Палатков лагер на поляните между пещерите „Банковица” и „Проходна”.

Участниците трябва да носят необходимата бивачна екипировка, както и лична екипировка за проникване в пещери и пропасти.

Забележка: Нередовните участници не се допускат за участие в прегледа.

Комисията си запазва право да направи промени в начина на провеждане на техническият преглед (брой и вид елементи; промяна в програмата), в зависимост от броя на явилите се отбори.

Дневните и пътните на участниците са за сметка на самите участници.

БФСп поема организационните разходи по провеждане на националния технически преглед, както и оборудване на системите и трасетата за участниците.

За справка: Критерии за оценяване.

Споделяне