Национален форум по спелеология

Покана за провеждане на 3-ти национален форум по спелеология.

Ръководството на БФСп кани всички пещерняци да вземат участие в Националния форум по спелеология на 11-13 ноември 2022 г. на хижа Бачо Киро, Дряново.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е 70958513_2884214131598008_4051206667633688576_n.jpg

Провеждането на Национален форум по спелеология цели да събере всички български пещерняци, независимо от тяхната клубна, федерационна, дружественна, партийна, класова и расова принадлежност, за да можем да обсъдим въпроси, които вълнуват всички нас като например – поддръжката, обогатяването и ползването на картотеката на българските пещери и техните GPS координати и др. подобни въпроси. По тази причина форума ще включва разнообразни активности, така че да бъде интересен и полезен с нещо за всеки.

Затова в него ще бъдат включени:

  1. Изследователски презентации, представящи резултати от изследвания и проучвания на пещери, включително такива, които са в процес на провеждане и развитие. Те ще са както за специализирани научни изследвания и проекти по спелеология така и за проучване, картиране, документиране, опазване на пещери и други пещерни дейности.
  2. Видео салон с прожекции на филми и видеозаписи на пещерна тематика, включващи експедиции, състезания и пещерно-спасителски акции, проведени по света и у нас.
  3. Кръгла маса за обсъждане на въпроси, които вълнуват всички пещерняци.
  4. Проникване, изследване и търсене на пещери в района.
  5. Песни и танци и пещерни купони, такива каквито си ги направим.

Общи условия

Във форума могат да участват всички настоящи и бъдещи пещерняци, учени спелеолози, членове на техните семейства и приятели, както и любители на пещерите. Не е необходимо участниците да имат предварителен опит в картиране, физическа или техническа подготовка за участие във форума.

Участниците могат да нощуват на собствени разноски в хижа Бачо Киро или бунгалата в лагера до нея. За форума ще ползваме хижа Бачо Киро.

Заявки за участие

За участие във форума не е необходимо да се изпращат предварителни заявки, освен за:

  • Участие във видео салона – изпращайте заявките си на p.delchev@abv.bg.

Заявката трябва да включва: име на филма или презентацията, автор (авторски колектив), пещерен клуб, кратък анонс за филма или презентацията, формат на файла, в който е записан видеоматериала или презентацията, времетраене на филма или презентацията.

  • Изследователски презентации – изпращайте заявките си на yyshopov@yahoo.com.

Заявката трябва да включва: име на доклада, автор (авторски колектив), пещерен клуб или месторабота на авторите, формат на файла, в който е записана презентацията и видеоклиповете в нея (ако има такива).

Крайният срок за получаване на заявките за участие е 1 ноември.

До 5 ноември ще изготвим и изпратим програма на конференцията и на видео салона.

Материални условия

Участието във форума ще бъде безплатно за всички.

Пътните, дневните разходи и нощувките са за сметка на участниците.

Председател БФСп,

Петър Делчев

Споделяне