Курс по електронно картиране

Българска федерация по спелеология, съвместно с Пещерен клуб и спелео училище „София“, организират курс по електронно картиране на пещери.

Времетраене

Четири дни, разделени в два поредни уикенда: 9-10 и 16-17 декември 2017 г.
Желателно е участието за целия период.

Целта на курса е да се популяризират съвременни електронни методи за картиране на пещери, които улесняват процеса на събиране на данните, изработка на карти, дават по-голяма точност, както и много други възможности.

Такива методи съществуват от дълго време, но едва през последните години стават масови с появяването на по-достъпни лазерни рулетки и таблети, както и по-лесен за работа софтуер.

Курсът е предвиден за хора, които имат поне минимален опит в „традиционното“ картиране на хартия, и не е подходящ за напълно начинаещи.

Ще бъдат включени следните елементи: взимане на данни и чертане на място в пещерата; прехвърляне на данните на компютър и обработката им; корекции на грешки; изработване на 2D карти и 3D модели; нанасяне върху теренен модел или топографска карта; нанасяне на няколко пещери в обща карта или модел и др.

Фокусът ще е предимно върху работата с: лазерна рулетка / компас / наклономер DistoX, андроид приложение за картиране TopoDroid, програма за обработка на данните Therion.

Място на провеждане

„Клуб на пещерняка“, ул. „Св. св. Кирил и Методи“ 42, София

Такса за участие

Таксата за курса е 20 лв. Сумата ще бъде ползвана за подпомагане на „Клуба на пещерняка“.

За записване попълнете данните по-долу и ги и изпратете до 1 декември на: vld.georgiev@gmail.com

Име, фамилия:
Пещерен клуб:
Телефон:
E-mail:
Ще разполагам с лаптоп: Да / Не
Ще разполагам с таблет/смартфон: Да / Не
Ще разполагам с DistoX: Да / Не

Желателно е по възможност участниците да носят лаптоп и таблет (или смартфон) с Android. Организаторите ще осигурят няколко комплекта за картиране, но наличието на повече устройства ще улесни работата.

Необходими са следните програми, които да се инсталират предварително:

TopoDroid – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.topodroid.DistoX

Cave3D – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.topodroid.Cave3D

Therion – http://therion.speleo.sk/

Survex – http://www.survex.com

Предварителна програма

9 декември

 • Предимства и възможности на компютърното картиране
 • Запознаване с рулетка DistoX, принцип на работа, предимства и недостатъци, точност, начин на работа, калибрация
 • Запознаване с основите на TopoDroid: основни настройки, нова картировка, сваляне на данни, рисуване
 • Практика по взимане на данни (в сградата)
 • Други възможности на TopoDroid: редактиране на скици, точки, линии, именуване на обекти, сечения, 3D модел, организиране на няколко картировки
 • Прехвърляне на данните в Therion (или други програми): основни файлове, скици, настройки; сглобяване на прост участък от пещера

10 декември

 • Картиране на няколко различни по сложност участъка в пещера

16 декември

 • Therion: “layout” настройки, сглобяване на участъци и скици, изработка на план, разрез и 3D модел. Застъпващи се галерии, изнасяне на участъци и др.
 • Сглобяване на 2D и 3D карти. Наслагване на терен и топографска карта
 • Експортиране на други формати карти
 • Сглобяване на по-сложни участъци

17 декември

 • Продължение на предишните теми
 • Други програми за взимане на данни или обработка: CaveSurvey, PocketTopo, Inkscape/Illustrator, AutoCad и др.
 • Отворена програма: други методи за обработка, въпроси, проблемни моменти при обработката и др.

Окончателната програма ще бъде изготвена на място спрямо броя и нивото на участниците и наличната техника.

Споделяне