Бюлетин на БФСп за 2016 година

Бюлетинът на Българска федерация по спелеология за 2016-та година е наличен в pdf формат.

В бюлетина ще намерите материали, отчети и всякаква по-значима информация, която отразява работата и постиженията на клубовете и техните членове през изминалата 2016-та година. В него са отразени също и всички национални и международни прояви, организирани и проведени от БФСп през годината.

Не сме пропуснали да отбележим и дейността на Пещерно спасяване и някои интересни проекти с българско участие.

Това четиво е без претенции да обхване като информация всички пещерни събития, случили се през изминалата 2016-та година, но сме се постарали да отразим най-значимите и тези, за които сме получили информация.

В този бюлетин са включени всички изпратени от Вас материали.

Бюлетин БФСп 2016

В pdf формат може да бъде прочетен и изтеглен от уеб сайта: Бюлетин на БФСп за 2016 г.

Приятно четене!

Споделяне