Експедиция „Каменополски карст 2017“

Българска федерация по спелеология и нейната Комисия по картиране и документация на пещерите канят всички клубове и пещерняци да вземат участие в експедиция „Каменополски карст 2017“.

Експедицията ще се проведе от 2 до 5 ноември 2017 г. (четвъртък – неделя) в землището на с. Камено поле, Врачанска област.

Експедиция „Каменополски карст 2017“ е част от календарния план на БФСп за 2017 година и се финансира частично от Министерство на младежта и спорта по „Програма за развитие на спорта за всички за 2017 г.“

Цели и задачи на експедицията

Основни цели са проникване и изследване на нови части в пещера Водната пропуст, картиране на пещери и попълване на документацията в ГКП за пещерите в района.

В зависимост от участниците и разполагаемото време, експедицията ще работи по следните задачи:
1. Разширяване и картиране в новите части на пещера Водната пропуст (с. Камено поле);
2. Изготвяне на вертикална проекция на пещера Водната пропуст;
3. Проникване и проверка за некартирани части в пещера Байов кумин (с. Камено поле);
4. Картиране на 2 пропастни пещери – № 6000 и една нова (с. Камено поле – с. Кунино);
5. Проникване и картиране в отвеса на пещера Фурните (№ 1712, каньона на р. Ръчене);
6. Локализиране на картираните пещери и пропасти в района; проникване в някои от тях, където картировачите са отбелязали възможност за продължение (р. Ръчене, бившата х. „Чудна“).
7. Проникване в пещери с водни части за проверка за продължения (с. Камено поле, каньона на р. Ръчене);

Второстепенни задачи: разкопаване в два въртопа (между с. Камено поле и с. Кунино); локализиране на 3 пропасти (4241-4243) на Мишовски въртопи (с. Бресте).

Лагер на експедицията

Лагерът на експедицията ще бъде в къща в югоизточния край на с. Камено поле, адрес: ул. „Христо Ботев“ № 70.

Това е асфалтирана улица, която започва в дясно от центъра на селото от главния път, идвайки от гр. Мездра по посока към с. Драшан, покрай училището. Междинен ориентир е трафопост отляво, който се подминава. Къщата се намира по-близо до края на селото към пътищата за с. Кунино и гр. Роман, отдясно на ъгъла на пресечка с неасфалтирана улица.

GPS координати: N43° 13.257′ E23° 54.045′

Пристигане на участниците в експедицията: на 2 ноември (четвъртък), вечерта до 22.00 ч.

Изисквания към участниците

  • Да са завършили курса „Пещерняк“;
  • Да са в добро физическо и здравословно състояние за проникване в пещери и да могат да удостоверят това с документ – медицинско или декларация, че участникът е клинично здрав;
  • Да имат реални познания за картирането и документирането на пещери поне на нивото на курс „Пещерняк“;
  • Да разполагат с нужната индивидуална екипировка за проникване в хоризонтални пещери;
  • Да владеят техниката на единично въже и да разполагат с нужната индивидуална екипировка за проникване в пропасти (ако ще участват в прониквания в такъв вид пещери);
  • Валидна застраховка „Злополука” или друга с минимално покритие 1000 лв.
  • Да разполагат с индивидуална бивачна екипировка (спален чувал, шалте). Желателно е да имат на разположение и палатка, защото в къщата могат да спят най-много 12-13 човека и може да се наложи някои да спят на палатка на двора.

Желателно е възнамеряващите да участват като картировачи да си носят предпочитаните от тях уреди за картиране.

Материални условия

Организаторите ще осигурят храна за цялото време на експедицията, колективна екипировка за проникване във вертикални пещери, GPS приемници, радиостанции (уоки-токи), инструменти и уреди за картиране, друга колективна екипировка, съобразно задачите на експедицията.

Участниците поемат сами разходите си за път и лични консумативи (батерии и др.).

Домакин на експедицията: Дедо Тони Брадата (Антоний Бойчев), тел. 088 8534742, 087 8192487
Ръководител на експедицията: Цветан Остромски, тел. 087 8867710
Допълнителен телефон за контакт: Иво Тачев 088 8690182

От името на пещерите в каменополския район и организаторите: Очакваме ви!

Снимки: Александър Лазаров

Споделяне