Има надежда за спасение на пещера Башовички печ

Членове на Българско пещерно дружество и Комисията по опазване на пещерите и карста към Българска федерация по спелеология проведоха предварителни срещи с представители на новия концесионер на кариерата над пещерата Башовички печ.

На срещата бяха обсъдени възможности за решаване на проблемите за опазване на пещерата от разрушаване и прилагането на препоръките в писмо на МОСВ с изх. № 48-00-672/06.11.2014.

На този етап позициите съвпадат и се надяваме пещерата безпроблемно да бъде опазена, чрез прилагането на съвременна технология на добив с незначително сеизмично влияние и промяна на работните проекти на кариерата, гарантиращи максималното възможно отдалечаване на добива от галериите на пещерата. 

Повече подробности очаквайте в близко бъдеще.

Споделяне