БФСп

Курс „Пещерняк“ към СК „Балкан Адвенчър“

СК „Балкан Адвенчър“ организира КУРС „ПЕЩЕРНЯК“ за начално обучение на пещерняци за сезона 2016-2017 г. Занятията се предвижда да започнат през м. октомври 2016 г. и ще се провеждат в официални почивни дни на различни места из страната. Възможно е записване за курса до началото на м. ноември 2016 г. За подробности и записване вижте във Фейсбук страницата на клуба.

Повече

Национални курсове за подготовка на кадри 2016

Националните курсове за подготовка на кадри: „Техническо усъвършенстване“, „Инструктор по спелеология“, „Картиране и научно приложни методи“, „Пещерно спасяване“ ще се проведат от 16 до 25 септември 2016 г. в района на с. Карлуково.

Повече

Покана за международна спелеоложка експедиция, с. Тюленово

Международната спелеоложка експедиция ще се проведе от 15 до 28 август 2016 г., с. Тюленово, България. Цели на експедицията: обединяване и анализиране на извършените изследвания по карстовите обекти /район Шабла – Калиакра/; изследване и картиране на нови водни пещери южно от с. Тюленово; изследване на района между с. Камен бряг и комплекс „Русалка” и картиране на нови водни пещери.

Повече

Пещерна експедиция „Троянски Балкан – Стенето 2016”

СК „Академик”, Русе и СК „Приста”, Русе с подкрепата на Българска федерация по спелеология организират Пещерна експедиция „Троянски Балкан – Стенето 2016” Експедицията ще се проведе от 21 юли до 24 юли 2016 година в района на м. Чаушов дол и Сухата река, национален парк „Централен Балкан”. Основни цели: Продължаване на изследванията в районите: Голям и Малък Чаушов дол, Поин дол, Сухата река. Търсене на нови пещери и входове на повърхността, както и продължаване проучването на вече известните.

Повече

Бюлетин на БФСп за 2015 година

В края на месец юни излезе от печат годишника на Българска федерация по спелеология за 2015 година. В книжката са поместени всички изпратени материали на пещерняшка тематика, отразяващи работата и постиженията на клубовете през изминалата година. Бюлетинът е наличен в „Клуб на пещерняка”, намиращ се на ул. „Св. св. Кирил и Методий“ 42.

Повече