Национални квалификации по спелеология

В периода от 7 до 16 юни 2019 г. се проведоха „Национални квалификации по спелеология“ с цел усъвършенстване на пещерняците на национално ниво, даващи им право за участие в престижни експедиции.

Тази година успешно бяха проведени „Основи на вертикалната спелеология“, „Техническо усъвършенстване“ и „Картиране и научно-приложни методи“.

Участваха общо 23-ма души от 12 клуба от цялата страна и чужбина.

Ръководител на „Националните квалификаци по спелеология“ беше Красимир Колевски.

В „Основи на вертикалната спелеология“ и „Техническо усъвършенстване“ участваха общо 13 души от 7 клуба – СПК „Академик“ – София, ПКСУ „София“, НЕПИАСТ – Бургас, ПК „Ъндърграунд“ – София, ПК „Хелектит“ – София, GEA (Коста Рика) и 1-02 Tetín (Чехия).

След провеждането на входящ изпит, 6 души от „Техническо усъвършенстване“ бяха преместени в „Основи на вертикалната спелеология“.

По време на занятията бяха упражнявани методи за усъвършенстване на техниката на единичното въже (ТЕВ) на участниците в различни условия – с багаж, с импровизирани устройства, преминаване на по-сложни и технични елементи и др. Обърна се специално внимание върху екипирането и изграждането на системи – вертикален парапет, пандюл, таванен парапет, рапел и др.

Проведени бяха и лекции на различни теми – видове въжета и тяхната експлоатация; видове лична екипировка; видове екипировка за изграждане на пещерни системи; видове елементи и възли, ползвани в ТЕВ; карстообразуване и особеностите на различните видове скали и тяхното значение за подбиране на маршрут за екипиране и др.

Двама преминаха успешно „Техническо усъвършенстване“, а останалите „Основи на вертикалната спелеология“.   

Ръководители на обученията бяха Орлин Атанасов и Стоян Кюркчиев, с помощник Китен Топалов.

В „Картиране и научно-приложни методи“ участваха 10 души от 8 клуба – СПК „Академик“ – София, ПК „Черни връх” – София, СК „Пълдин“ – Пловдив, ПК „Стринава“ – Дряново, ПК „Хеликтит“ – София, ПК „Искър” – София, ПК „Ъндърграунд” – София и ПК „Прилеп“ – Гоце Делчев.

По време на занятията бяха упражнявани методи за изготвяне на карти на пещери и пропасти.

Бяха картирани различни участъци от пещера „Бачо Киро“ – Дряново. Бяха проведени лекции и упражнения, свързани със структурираното събиране и попълване на данни,  при изследването и проучването на пещерите.

Тези данни на следващ етап са необходими за въвеждане в базата данни на Главната картотека на пещерите към БФСп.

Всички 10 души получиха знания и умения за изготвяне карти на пещери, необходими при провеждане на пещерно-изследователските експедиции в страната и чужбина.

Ръководител на „Картиране и научно-приложни методи“ беше Красимир Колевски.

Проявата е част от държавния спортен календар на БФСП и се финансира частично от Министерството на младежта и спорта по „Програма за развитие на спорта за всички“ за 2019 г.

Споделяне