Спелеология без граници

Фондация за опазване и изследване на пещерите възнамерява да осъществи спелео-проект през 2019-та година в страните от централна Азия.

В този проект искаме да изследваме интер-гранични карстови райони, които дълго време са били недостъпни поради различни причини. Тези територии са разположени в отдалечени места, високо в планините и далече от всяка цивилизация. Това са най-дълбоките пещери в Азия, намиращи се на високи планински плата.

Централно-азиатският трансграничен проект включва изследване на непознати карстови региони в Киргистан, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан, проучване на най-дълбоките пещери и запознаване с местните хора и техните традиции.

Възнамеряваме да изследваме абсолютно непознати карстови райони в Узбекистан, Киргистан, Казахстан и Таджикистан.

Повече информация за проекта.

Споделяне