Регистър на инструкторските и треньорските кадри на БФСп

Съобразно новите изисквания на законовата уредба и на Министерството на младежта и спорта трябва да публикуваме Национален регистър на инструкторските и треньорските кадри по спелеология на сайта на БФСп.

Очевидно е крайно нежелателно, някой, който не фигурира в регистъра да е ръководител на какъвто и да е курс по спелеология! 

Затова удължавам срока за попълване на регистъра до 30 май.

Незабавно след това списъкът на инструкторските и треньорските кадри по спелеология ще бъде публикуван на сайта на БФСп. В списъка не може да бъде включен никой, който не е представил легитимен документ за завършен инструктурски курс. Званията „младши инструктор“ и „стажант инструктор“ вече не съществуват и хора, които имат само такова звание няма да фигурират в този списък. Обновяването на списъка ще става само след приключването на нов курс за инструктори.

Затова, моля, всички клубове да подходят много отговорно към попълването на регистъра и да се свържат с всички сегашни или бивши техни членове, които са изкарали някога (независимо кога) курс за инструктор или са завършили НСА или ВИФ по същата или сродна специалност (туризъм, алпинизъм или ориентиране). Да изискат от тях в електронен вид сканирани или снимани дипломите им или свидетелствата им за придобиване на звание „Инструктор по спелеология“ или „Инструктор по пещерно дело“, издадени от БФСп, БФПД или Централната планинска школа (ЦПШ – Мальовица). Да попълнят примерната таблица и да я изпратят заедно със сканираните документи (aко не са ги изпратили до сега) на имейл: education@speleo-bg.org в срок до 30 май 2020 г.

Явор Шопов, председател на БФСп

Споделяне