Програма на националния форум по спелеология

Ръководството на БФСп кани всички пещерняци да вземат участие в Националния пещерен сбор (Национален форум по спелеология) на 26-28 октомври в Националния пещерен дом с. Карлуково. 

Програма на националния форум по спелеология

27 октомври 2018 г., учебна зала, Национален пещерен дом, Карлуково

Научни и научно-приложни доклади

9:00 – 9:20 Международната програма по Дистанционно локализиране на пещери (RLC) на Международния съюз по спелеология (UIS) и българският проект свързан с нея.
Явор Шопов (СПК „Академик“ София; БФСп)

9:20 – 9:40 Дистанционно локализиране на пещери с термовизионна камера.
Явор Шопов, Огнян Огнянов (Университетски център по Космически изследвания и технологии, Софийски университет)

9:40 – 10:00 Дистанционното локализиране на пещери на Марс и Луната – първа стъпка към заселването на други планети.
Явор Шопов (Space Science Centre for Research and Postgraduate Studies, Durban University)

10:00 – 10:20 Гуано от пещерни прилепи като източник на хранителни вещества за повърхностни екосистеми.
Станимира Делева (Национален природонаучен музей (НПМ-БАН), University of Costa Rica), Николай Симов (НПМ-БАН)

10:20 – 10:40 Съвременни предизвикателства пред българската биоспелеология.
Николай Симов, Ния Тошкова и Станимира Делева (НПМ–БАН); Анелия Павлова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)

Почивка 10:40 – 11:00

11:10 – 11:20 Гражданска наука. Участие на пещерната общост в биологични проекти.
Виолета Желязкова (ПКСУ София, НПМ–БАН)

11:20 – 11:40 Генериране на прецизен модел на повърхността чрез заснемане с БЛС в избрани райони на примера на: Зимевица, Карлуково, Боснек, Искрец.
доц. Антон Филипов (ръководител на катедра Картография и ГИС на Софийския университет)

11:40 – 12:00 „Методи за 3Д картиране и визуализация на надземна и подземна част от пещерни комплекси“.
Огнян Огнянов (О&К; преподавател в магистратурата по Географски информационни системи и картография на Софийския университет „Св. Климент Охридски“) 

12:20 – 12:40 Трасиране на подземните води изтичащи от Колкина дупка.
доц. Явор Шопов (СПК „Академик“ София; БФСп), доц. Иван Антонов и доц. Валентин Лозанов (Медицински университет, София); Светослав Маринов и Павлин Димитров (ПК „Под Ръбъ“).

Обедна почивка 12:40 – 13:30


Презентации за проучване и документиране на пещери

13:30 – 14:10 Изследване на най-дълбоката пещера в България
Светослав Маринов и Николай Петров, ПК „Под Ръбъ“ – Церово

14:10 – 14:40 В приказния подземен свят на Колкина дупка
Цветан Остромски, ПК „Искър“, член на УС на БФСп 

14:40 – 15:10 Документиране и проучване на солната пещера „Малхам“, Израел
Антония Влайкова и Енчо Енчев, ПКСУ „София“

15:10 – 15:40 Български пещерно-изследователски експедиции в масива „Тенегебирге“, Австрия
Антония Влайкова и Енчо Енчев, ПКСУ „София“ 

Почивка 15:40 – 16:00 

16:00 – 16:30 Пещерна експедиция Лаос 2017
Цветан Паров, БПД 

16:30 – 17:00 Пета българо-китайска експедиция – 2017
Цветан Паров, БПД 

17:00 – 17:30 Премиерни проучвания в Косово 2017-2018
Алексей Жалов, БПД 

17:30 – 18:00 Международен проект „Света гора“, полуостров Атон, Гърция 2011-2018
Алексей Жалов, БПД 

Почивка 18:00 – 18:20 

18:20 – 18:40 Тестове с ГКПБ под Линукс и Андроид
Александър Стоев, ПК „Пълдин“ – Пловдив 

18:40 – 19:00 KATJA – wiki базирана пещерна база данни
Александър Стоев, ПК „Пълдин“ – Пловдив

19:00 – 19:20 Начин и принципи на работа на Българската Федерация по Спелеология
Явор Шопов, председател на БФСп 

19:20 – 19:40 Как се финансира БФСп и по какъв начин могат да бъдат подпомагани пещерните клубове, членове на федерацията
Енчо Енчев, член на УС на БФСп

Официална част от 20:00 часа

(Ресторант,  Национален пещерен дом, Карлуково)


Кръгли маси и дискусии

(Всички са поканени)

28 октомври 2018 г., учебна зала, Национален пещерен дом, Карлуково

9:00 – 10:00 Изграждане на база данни и документация на българските пещери.
Водещи: Иво Тачев (председател на комисията по Картиране на БФСп), Явор Шопов (председател на БФСп)

10:00 – 11:00 Създаване на комисия по Биоспелеология към БФСп.
Водещ: Анелия Павлова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)

11:00 – 12:00 Подготовка за честването на 90-тата годишнина от основаването на организираното пещерно движение у нас.
Водещ: Явор Шопов (председател на БФСп)

Споделяне