Покана за участие в Национално състезание по пещерно-приложни дисциплини

От 4 до 7 май, за поредна година в района на с. Карлуково, известно с многобройните си и уникални пещери, ще се проведе празник на пещерното дело.

Българска федерация по спелеология отправя покана към всички клубове и пещерняци да вземат участие в предвидените състезания и прояви.

Освен традиционното сред пещерняци „Национално състезание по пещерно-приложни дисциплини“ ще се отдели и специално внимание за бъдещето на пещерното дело, а именно децата.

За тях ще има специално изградени въжени и пешеходни маршрути, импровизирани кръжоци, на които децата ще се научат да връзват възли, да боравят с инветар, необходим за влизане във вертикални пещери (така наречената техника на единичното въже), да използват уреди за ориентиране и картиране. Очакват ги и множество изненади. Препоръчително е родителите да вземат велосипеди за децата.

На 5 май, Фондация „Ела и ти“, „Пещерно спасяване“ и „Планинско спасяване – област Пазарджик„, организират съвместна инициатива „Да покажем скрития свят на хората в неравностойно положение“.

Предвидено е посещение на седем души в неравностойно положение в една от най-красивите туристически пещери в България – Съева дупка. За тези хора подобно посещение е невъзможно без чужда помощ. Някои от тях никога не са виждали пещера. За да успеем да им покажем чудния подземен свят са нужни доброволци.

Ако искате да се включите като доброволец в тази чудесна инициатива, се свържете с нас на следните телефонни номера:

0876 890 898 – дежурен телефонен номер на „Планинско спасяване – област Пазарджик“
0886 110 089 – Иво Колчаков

Нека да направим невъзможното възможно!

Доброволците ще имат възможност да посетят намиращите се наблизо, уникален скален феномен пещера „Проходна“ и втория по големина карстов извор в България – извора на река „Глава панега“.

Национално състезание по пещерно-приложни дисциплини

По време на „Националното състезание по пещерно-приложни дисциплини“, участниците ще имат възможност да премерят сили в четири отделни надпревари.

 1. Отборно състезание по ТЕВ.
 2. Картиране на пещера.
 3. Скоростно изкачване.
 4. Връзване на възли със затворени очи.

Отборно състезание по ТЕВ

Всеки отбор се състои от по двама души.

Отборите ще бъдат разпределени по следните критерии:

 • Начинаещи – обучаващи се или завършили курс „Пещерняк” след 2015 г.
 • Напреднали – завършили курс „Пещерняк” преди и включително 2015 г.

В състезанието ще бъдат включени следните задължителни елементи:

 • Преминаване на стационарна система с различни елементи: парапет, пандюл и други (преминава се с прониквачна торба от всеки член на отбора);
 • Преминаване на възел (преминава се с прониквачна торба от всеки член на отбора);
 • Екипиране и разекипиране на отвес (преминава се с прониквачна торба от всеки член на отбора);
 • Прихващане на пострадал;
 • Връзване на възли (от всеки член на отбора): осмица, осмица с две уши, плетена осмица, девятка, двоен тъкачески, булин, булин с две уши, стреме, пеперуда, шкотов, лентов, протриващ, самозатягащ (който и да е).

При изпълнение на елементите се засича време и се отбелязват наказателни точки. Крайното класиране се оформя на тяхна база.

Съдийската комисия си запазва правото да задава допълнителни задачи и въпроси, с цел изясняване знанията и уменията на участниците за правилното им класиране.

Състезание по картиране на пещера

За втори път по време на националното състезание по пещерно-приложни дисциплини ще бъде проведено и отделно състезание за изготвяне на карта на пещера. Отборите отново ще са от по двама души (без разделение и ограничение в годините на практикуване на пещерно дело).

Отборите ще имат отделно класиране и награждаване на най-добре представилите се.

Ще бъде наградена и най-добре изготвената карта.

Състезание по скоростно изкачване

Състезанието по скоростно изкачване ще се проведе на малкия вход на пещера „Проходна” или на „Окната”. Позволено е ползването на крачен самохват.

Класирането ще е според засеченото време за изкачване, като ще има отделно класиране за жени и отделно за мъже.

Състезание по връзване на възли със затворени очи

За пръв път ще се проведе състезание по връзване на възли със затворени очи. Възлите, които използваме в пещерното дело, трябва да можем да правим и със затворени очи, за да имаме увереността и спокойствието като висим  на тях.

Състезанието ще е индивидуално. Ще бъдат избрани 5 от следните възли: осмица, осмица с две уши, плетена осмица, девятка, двоен тъкачески, булин, булин с две уши, стреме, пеперуда, шкотов, лентов, протриващ, самозатягащ (който и да е).

Заявки за участие

Заявки за участие, изпращайте до 30 април 2018 г. (понеделник) на електронна поща: bfs@speleo-bg.org.

Заявки за участие ще могат да се приемат и на място до 2 часа преди началото на състезанията.

Условия за участие

В състезанията имат право да вземат участие всички обучаващи се в пещерните клубове, с напреднало ниво на техника на единичното въже (движение по системи и екипиране на системи) към датата на провеждане на състезанията, както и всички завършили курс „Пещерняк“ или придобили по-висока квалификация.

За участие се изискват следните документи:

 • Предсъстезателен медицински преглед или декларация, че е преминал подобен преглед;
 • Застраховка „Злополука“ на всеки участник или декларация, подписана от участника, че има такава;
 • За ненавършили 18 годишна възраст – разрешение от родителите или настойниците.

Допълнителни условия: Организаторите запазват правото си да променят условията и часовете, предварително заложени в настоящата покана.

Регистрация и техническа конференция

Регистрацията ще започне в 20:00 часа на 4 май и ще продължи до 10:00 часа на 5 май.

По време на регистрацията ще се подават и задължителните документи за участие в състезанието.

На 5 май от 11:00 часа ще бъде проведена техническа конференция, която ще включва:

 • разяснения по провеждането на състезанията;
 • теглене на жребий за реда на отборите и за задачите в отбора: екипиране и прихващане.

Състезанията ще започнат на 5 май (събота) от 12:00 часа.

Отборите ще се явят при равни условия (според критериите за разпределение).

Забележка: Нередовни участници не се допускат за участие в състезанието.

БФСп поема организационните разходи по провеждане на национално състезание по пещерно-приложни дисциплини, както и оборудване на системите и трасетата за участниците.

Националното състезание по пещерно-приложни дисциплини е включено в календарния план на БФСп и се осъществява с частичната финансова подкрепа на Министерство на младежта и спорта (ММС) по „Програма за развитие на спорта за всички за 2018 г.“.

Място на бивакуване

Палатков лагер на поляните между пещерите „Банковица” и „Проходна”.

Участниците трябва да си носят необходимата бивачна екипировка, както и лична екипировка за проникване в пещери и пропасти.

Награди

На най-добре представилите се ще бъдат връчни купи, както и материални награди, осигурени от нашите спонсори.

[ct_column_third][/ct_column_third]

[ct_column_third][/ct_column_third]

[ct_column_third_last][/ct_column_third_last]

Предварителна програма

4 май
20:00 – начало на регистрацията на отборите и проверка на документите.

 5 май
до 10:00 часа продължава регистрацията.
11:00 – техническа конференция и жребий за реда на представяне на отборите;
12:00 – начало на състезанието;
19:00 – край на първия етап.

6 май
09:30 – продължение на състезанието;
18:00 – край (или по-рано в зависимост от броя отбори);
20:00 – обявяване на класирането и връчване на награди.

7 май

10:00 – среща на Комисията по обучение за обсъждане на програма „Пещерняк“. Обсъждане на програмите и инструкторите за националните курсове за подготовка на кадри към БФСп: „Техническо усъвършенстване“, „Картиране и научно приложни методи“, „Инструктор по спелеология“, „Пещерно спасяване“, които ще се проведат от 14 до 22 юли 2018 г.

За пещерняците, които няма да вземат участие в състезанията, но имат желание да посетят пещерите в района, организаторите могат да помогнат с общата екипировка за проникване.

Късометражен филм за Националното състезание по пещерно-приложни дисциплини „Карлуково 2017”, 29-30 април 2017 г. в пещерата „Проходна”, организирано от Българска федерация по спелеология (БФСп). За инициативата около създаването на филма, както и за неговото финансиране са отговорни спортен клуб Балкан Адвенчър и сайта Aktivni.bg.

Споделяне