Покана за участие в Национално състезание по пещерно-приложни дисциплини „Карлуково 2017”

Националното състезание по пещерно-приложни дисциплини „Карлуково 2017” ще се проведе в периода 29 април – 01 май 2017 г., край с. Карлуково, Ловешка област и по-конкретно: пред и в пещера „Проходна”, „Свирчовица” и „Банковица”.

Планирани са три отделни състезания:
1. Пещерно-приложни дисциплини.
2. Картиране на пещера.
3. Скоростно изкачване в камбана.

Състезание по пещерно-приложни дисциплини

Всеки отбор се състои от по двама души.

Отборите ще бъдат разпределени по следните критерии:

 • пещерняци, завършили курс „Пещерняк” след 2013 г.
 • пещерняци, завършили курс „Пещерняк” преди 2013 г.

В състезанието ще бъдат включени следните задължителни елементи:

 • екипиране и разекипиране на отвес (преминава се с торба от всеки член на отбора);
 • преминаване на възел (преминава се с торба от всеки член на отбора);
 • преминаване на стационарна система с различни елементи: парапет, пандюл и други (преминава се с торба от всеки член на отбора);
 • прихващане на пострадал;
 • връзване на възли (от всеки член на отбора): осмица, осмица с две уши, плетена осмица, девятка, двоен тъкачески, булин, булин с две уши, стреме, пеперуда, шкотов, лентов, протриващ, самозатягащ.

Класирането ще се образува от сбора наказателни точки, събрани при изпълнение на елементите. Съдийската комисия си запазва правото да дава допълнителни задачи и въпроси, с цел изясняване знанията и уменията на участниците за правилното им класиране.

Състезание по картиране на пещера

За пръв път по време на националното състезание по пещерно-приложни дисциплини ще бъде проведено и отделно състезание по изготвяне на карта на пещера. Отборите отново ще са от по двама души (без разделение и ограничение в годините практикуване на пещерно дело).

Отборите ще имат отделно класиране и награждаване на най-добре представилите се. Ще бъде наградена и най-добре изготвената карта.

Състезание по скоростно изкачване в камбана

Състезанието по скоростно изкачване в камбана ще се проведе на големия вход на пещера „Проходна“ или на „Окната“. Позволено е ползването на крачен самохват.

Класирането ще е според засеченото време за изкачване, като ще има отделно класиране за жени и отделно за мъже.

Заявки за участие, изпращайте до 24 април 2017 г. (понеделник) на електронна поща: bfs@speleo-bg.org

За участие се изискват следните документи:

 • предсъстезателен медицински преглед или декларация, подписана от участника, че е клинично здрав и не страда от психично заболяване;
 • застраховка на всеки участник за най-малко 1000 лв. или декларация, подписана от участника, че участва в състезанието доброволно и на собствена отговорност;
 • за ненавършили 18 годишна възраст – разрешение от родителите или настойниците.

Регистрация и техническа конференция

Регистрацията ще започне в 20:00 часа на 28 април и ще продължи до 10:00 часа на 29 април. На 29 април от 11:00 часа ще бъде проведена техническа конференция с ръководителите на отборите, която ще включва:

 • разяснения по провеждането на състезанията;
 • теглене на жребий за реда на отборите и за задачите в отбора: екипиране и прихващане.

Състезанието ще започне на 29 април (събота) от 12:00 часа.

Отборите ще се явят при равни условия (според критериите за разпределение).

Забележка: Нередовни участници не се допускат за участие в състезанието.

Дневните и пътните разходи на участниците са за сметка на самите участници.

БФСп поема организационните разходи по провеждане на национално състезание по пещерно-приложни дисциплини „Карлуково 2017”, както и оборудване на системите и трасетата за участниците. Национално състезание по пещерно-приложни дисциплини „Карлуково 2017” е включено в календарния план на БФСп и се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта.

ПРОГРАМА

28 април
20:00 – начало на регистрацията на отборите и проверка на документите.

29 април
до 10:00 часа продължава регистрацията.
11:00 – техническа конференция и жребий за реда на представяне на отборите;
12:00 – начало на състезанието;
19:00 – край на първия етап.

30 април
09:30 – продължение на състезанието;
18:00 – край (или по-рано в зависимост от броя отбори);
20:00 – обявяване на класирането и връчване на награди.

01 май
10:00 – среща на Комисията по обучение за обсъждане на програма „Пещерняк“. Обсъждане на програмите и инструкторите за националните курсове за подготовка на кадри към БФСп: „Техническо усъвършенстване“, „Картиране и научно приложни методи“, „Инструктор по спелеология“, „Пещерно спасяване“, които ще се проведат от 8 до 16 юли 2017 г.

Свободна програма, проникване в пещери и пропасти.

Място на бивакуване

Палатков лагер на поляните между пещерите „Банковица” и „Проходна”.

Участниците трябва да си носят необходимата бивачна екипировка, както и лична екипировка за проникване в пещери и пропасти.

Снимки от технически прегледи, провели се на Карлуково през 2015 и 2016 г.

Споделяне