Покана за участие в национална пещерна експедиция „Родопи 2017”

Спелео клуб „Пълдин” и БФСп ви канят да вземете участие в национална пещерна експедиция „Родопи 2017”.

Експедиция „Родопи“ се организира от Българска федерация по спелеология, по инициатива на Спелео клуб „Пълдин”, Пловдив и е част от държавния календарен план на БФСп за 2017 година. Проявата се осъществява с частична финансова помощ на Министерство на младежта и спорта по „Програма за развитие на спорта за всички за 2017 г.“.

Време и място на провеждане на събитието

Експедицията ще се проведе от 8 до 11 юни 2017 г. в района на гр. Лъки.

Лагерът ще бъде до махала Брайковица, поляна с 2-3 беседки (N41.84484° E24.82731°).

[ct_column_half][/ct_column_half]

[ct_column_half_last][/ct_column_half_last]

Организаторите осигуряват прехраната (1 път на ден), така че участниците ще трябва да си подсигурят храна и питейна вода.

Няколко са целите, които смятаме да осъществим с ваша помощ 🙂

1. Локализиране и проверка на пещерите от картотеката на СК „Академик“ – Пловдив.

През 2016 година СК „Пълдин” се сдоби с картотеката на спелео клуб “Академик” Пловдив. В тази картотека са налични голям брой пещери и пропасти в района на гр. Лъки, с. Югово, с. Борово и съседни селища с писмени описания на местоположенията на входовете. Пещерите са около 130, повечето от тях са съвсем нови за нас и нямат налични GPS координати.

2. Изграждане на безопасна и удобна система за проникване в пещерите Лисек и Кутелска яма.

В района на Лъки се намира една от най-големите пропасти с чист отвес – повече от 90 м, пропастта Лисек. Съществуващите карта и описание на пещерата дават информация за наличие на още два паралелни отвеса на основния и най-дълбок. По това описание траверсирането и влизането в тях е ставало по алпийски способ и чрез тролей, което към настоящия момент затруднява достъпа и проучването им. Споменава се и за възходящи продължения над и след въпросните отвеси, които не са проучени докрай.

Планирано е изграждането на нови системи за проникване и в пропастта „Кутелска Яма”, поради това че старите естествени опори, служили някога за екипиране на пещерата, вече не съществуват от мразовито изветряне. Продължаване на проучването на дъното на пещерата.

3. Включване на местни ученици в проявата и запознаването им с пещерната флора, фауна и спелеоложките дейности.

Условия за участие

Всеки участник трябва да има лична застраховка. Всеки сам осигурява транспорта, нощуването, храна, питейна вода и личната си спелео екипировка.

Организаторите осигуряват прехраната на участниците (1 път на ден).

Молим, всеки желаещ да участва, да се регистрира на следния линк:
https://goo.gl/forms/lXY5Y4OEDpWllCPh2

За контакти:
0888976397 – Боян Георгиев
0885999788 – Лъчезар Ковачев

Споделяне