Покана за създаване на и включване в Комисия по биоспелеология

ДО ВСИЧКИ КОЛЕГИ – БИОЛОЗИ И ПЕЩЕРНЯЦИ

Като естествено следствие от работата на Комисията за опазването на пещерите и карста, се появява нуждата от по-специализирана група, която да работи по въпросите на живота в пещерните екосистеми и да подпомага изследването, опазването и популяризирането им.

У нас има силни традиции в областта на биоспелеологията и силна школа в тази област. Редно е и ние, наред с уважението към миналото да помислим за отговорността ни към бъдещето. Нека направим тази комисия по биоспелеология, която да бъде спойка и мотор за бъдещи инициативи.

Разбира се, преди да се впуснем в едно приключение – добре е първо да си отговорим на няколко въпроса:

С какво ще се занимава? Основните задачи, с които ще се занимава Комисията по биоспелеология, са: осъществяване на връзка между българските биоспелеолози и обмяна на информация; изследване и защита на пещерните организми; популяризиране на дейностите чрез информационни кампании като: „Пещерно животно на годината”; чрез научно-популярни статии в сайта и годишника на Федерацията; подпомагане дейноста на другите комисии и на УС на БФСп, създаване на актуални лекции и мултимедийни презентации по биоспелеология за курс „Пещерняк“ и национален курс „Научно-приложни методи“. Задачите на комисията ще се уточнят като се съберем на учредителното ѝ събрание.

Защо? Оказа се, че сега е момента за събиране на комисията, защото имаме покана от колеги от другите държави да се включим в информационната кампания „Пещерно животно на годината”. Това е добра възможност да се обединим и да учредим биоспелеоложка комисия, където да се обсъждат идеи и всеки, който има време да се включи и да сподели своя опит с другите. Освен това комисията ще бъде удобна платформа да популяризираме работата ни в България и по света по примера на редица държави – като Хърватска и Германия, където това направление е добре развито.

Кой? Добре дошли да се включат са както всички учени и биолози, така и всички търсещи и любознателни пещерняци, които желаят да допринасят за изследването и популяризирането на живота в пещерите.

Кога? Колкото по-бързо, толкова по-добре J Добро място и време за учредяването на комисията е пещерния сбор на 28 октомври в Карлуково. Разбира се, ако някой няма възможност физически да присъства, може да се включи по скайп.

Ако желаете да се включите или имате допълнителни въпроси, търсете ме по телефон или мейл.

Анелия Павлова –  тел. +359 899 26 95 76
aneliapav@gmail.com

Споделяне